Cultureel identiteitsconflict en psychisch welbevinden bij biculturele jongvolwassenen

Biculturele jongvolwassenen

De rol van helderheid over het zelf en zelfvertrouwen

Uit literatuur is bekend dat een stabiel gevormde (culturele) identiteit, voorspellend is voor gezond mentaal welzijn (Knipscheer & Kleber, 2017). Wanneer de culturele identiteit niet stabiel of helder is wordt de kans op de ontwikkeling van psychische klachten verhoogd. Verschuiving van de culturele identiteit vindt met name plaats in de post-migratie fase van immigranten en hun kinderen. Er is nog weinig bekend over de aanwezigheid van culturele identiteitsconflicten en in hoeverre en op welke manier deze conflicten een rol spelen in de ontwikkeling van psychische klachten. Dit onderzoek beoogt meer kennis te vergaren over de wisselwerking tussen identiteitsaspecten die belangrijk zijn binnen de identiteitsvorming (cultureel identiteitsconflict, self-concept clarity, zelfwaarde) en psychisch welbevinden (angst-, stress- en stemmingsklachten, tevredenheid met het leven) bij biculturele jongvolwassenen die zich in de fase van identiteitsontwikkeling bevinden (18-35 jaar).

Onderzoekers