Gebouwen

Bij een duurzame universiteit hoort dat haar gebouwen op een duurzame wijze kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd. Uitgangspunt hierbij is duurzaam huisvesten, zoals uitgewerkt in het ‘Programma Duurzaam Huisvesten’ (juni 2012).

Energiegebruik, waterverbruik, hergebruik van water en warmte, duurzame en onderhoudsarme materialen

Dit betekent dat gebouwen en de gebouwomgeving bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en het comfort van de mensen, waarbij gevolgen voor mens en milieu nu en op lange termijn niet uit het oog verloren worden.

Zodoende moet zowel de ruimtelijke als de technische uitwerking van een gebouw in het teken staan van een zorgvuldig gebruik en duurzame omgang met natuurlijke bestaansbronnen. Hierbij zijn energiegebruik, waterverbruik, hergebruik van water en warmte, duurzame en onderhoudsarme materialen etc. van belang. In algemene zin betekent dit niet alleen de toepassing van (duurzame) materialen.

Ook dienen gebouw(delen) en materialen bestand te zijn tegen intensief gebruik. Tevens maatk de universiteit een zorgvuldige keuze voor gebouwgebonden installaties. Bij gelijkwaardige oplossingen heeft de optie die het milieu zo min mogelijk belast de voorkeur.

Niels van der Grift heeft op 20 april in opdracht van faculteit Bètawetenschappen een filmpje gemaakt waarin ook enkele duurzaamheidsaspecten aan bod komen.

Classificatie voor duurzaamheid

Het College van Bestuur heeft besloten dat nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd met de classificatie BREEAM-NL Nieuwbouw niveau ´Excellent’ (4 sterren), met prioriteit voor de categorieën Energie, Gezondheid & Comfort (binnenklimaat) en Materialen (Inkoop). Bij renovatieprojecten en gebouwen waar groot onderhoud wordt uitgevoerd is BREEAM-NL In-Use niveau ‘Very Good’ (3 sterren) het uitgangspunt, voor het Asset (gebouw) deel.

De Universiteit Utrecht neemt deel aan de Dutch Green Building Council.

Duurzame nieuwbouwprojecten
Afgeronde projecten

Utrecht Castel
Onderwijscentrum Noordwestcluster

Projecten in voorbereiding

-

BREEAM In-Use
Minnaertgebouw
De renovatie van het Minnaertgebouw speelt nu als BREEAM IN-Use project.

BREEAM In-Use is specifiek gericht op bestaande gebouwen, met als doel om de duurzaamheidsprestaties in de gebruiksfase te kunnen beoordelen en verbeteren. Daarbij kijkt BREEAM In-Use niet alleen naar de gebouweigenschappen, maar ook naar hoe het gebouw wordt beheerd en gebruikt. Voor drie bestaande gebouwen - te weten Minnaert, David de Wied en Universiteitsbibliotheek in het centrum - is een pilot uitgevoerd met BREEAM In-Use. Het doel van deze pilot is enerzijds te bekijken of BREEAM In-Use een geschikte methode is voor onze bestaande gebouwen, anderzijds om de duurzaamheidsprestaties van deze gebouwen te beoordelen en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de gebouwen, het beheer en het gebruik te verbeteren. Bij deze pilot zijn zowel de Directie Vastgoed & Campus als het Facilitair Service Centrum (FSC) als vertegenwoordigers van de gebruikers van de gebouwen betrokken. Het samenspel tussen deze partijen is van groot belang om tot integrale duurzame gebouwen te kunnen komen.

Duurzame maatregelen gebouwen en omgeving
Sedumdak Educatorium
Het Sedumdak op het Educatorium.

Het dak van het Educatorium op het Utrecht Science Park / De Uithof is een groen dak, voorzien van sedum. Sedum zijn een soort vetplanten die vocht opnemen in hun bladeren. Het is een sterke plant die zowel tegen langdurige droogte en warmte als tegen grote regenbuien kan. Lees meer over de voordelen van een sedumdak.

Universiteit Utrecht sloopt gebouwen duurzaam

Sinds 2011 worden gebouwen van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de directie Vastgoed & Campus, op een duurzame wijze gesloopt.