Warmte

De Universiteit Utrecht maakt in De Uithof gebruik van warmte- en koudeopslag (wko). Hierbij wordt warmte en koude die vrij komt uit de gebouwen, opgeslagen in de grond, zodat deze op een later tijdstip kan worden ingezet voor verwarming of koeling.

Deze animatie laat zien hoe het warmte-koudeopslagsysteem werkt.

Zestien bronnen

De UU heeft in de zuidoosthoek en noordwesthoek van Utrecht Science Park De Uithof twee warmte-koudeopslagsystemen gerealiseerd. In de zuidoosthoek van USP De Uithof, het gebied tussen de Münsterlaan en Limalaan, gaat het om twee warme en twee koude bronnen. Deze bronnen staan door middel van een ringsysteem met elkaar in verbinding. Voor het ringnet zijn twee ringen (koud en warm) gerealiseerd.

Anton Pijpers opent wko systeem Diergeneeskunde
Opening van een van de bronnen van de wko.

De bronnen zijn aangelegd op een diepte tussen de 16 (filterhoogte) en 50 meter en direct op de ring aangesloten. Afnemers kunnen gelijktijdig warmte en/of koude uit de ringen afnemen, maar dus ook onderling uitwisselen. Zo wordt de warmte die laboratoria produceren ingezet voor de verwarming van andere gebouwen.

Het netto verschil, bijvoorbeeld als er in de winter meer vraag is naar warmte, wordt in eerste instantie geleverd met de wko-bronnen. Daarna springt eventueel het warmtenet bij. Het ringsysteem kan eenvoudig worden uitgebreid als er meer gebouwen op de wko worden aangesloten.

Ook in de noordwesthoek van USP De Uithof, het gebied tussen Princetonlaan en Leuvenlaan, is een ringsysteem met bronnen gerealiseerd. In totaal gaat het hier om twaalf bronnen (zes warme en zes koude), twee kilometer leidingwerk en acht onafhankelijk opererende afleversets in verschillende panden.

Besparing energie

De jaarlijkse besparing op primair energieverbruik is 770.000 m3 aardgas. Dit komt overeen met 14.500 GJ/jaar, wat Uithof-breed een besparing oplevert van ongeveer 3% op jaarbasis. Als je het verbruik dat bespaard wordt afzet tegen het verbruik van alleen het Noordwestcluster, levert het hier zelfs een besparing op van ongeveer 17%. Dit reduceert de CO2-uitstoot met 1.020 ton per jaar.

Gebruik restwarmte

De panden van studentenhuisvester SSH (Johanna, Cambridgelaan, Bisschoppen en Casa Confetti) zijn aangesloten op het warmtenet van de UU. Hierdoor kan restwarmte van de energiecentrale worden gebruikt voor de verwarming en het warm tapwater.