Warmte

De Universiteit Utrecht maakt in het Utrecht Science Park gebruik van warmte- en koudeopslag (wko). Hierbij wordt warmte en kou dat vrijkomt uit de gebouwen, opgeslagen in de grond, zodat deze op een later tijdstip kan worden ingezet voor verwarming of koeling.

Deze animatie laat zien hoe het warmte-koudeopslagsysteem werkt.

Warmte-koudeopslag

De universiteit heeft in de zuidoosthoek en noordwesthoek van het Utrecht Science Park twee warmte-koudeopslagsystemen gerealiseerd.

 Als er in de winter meer vraag is naar warmte, wordt deze in eerste instantie geleverd met de wko-bronnen. Daarna springt eventueel het warmtenet bij. Het wko-systeem kan eenvoudig worden uitgebreid als er meer gebouwen op worden aangesloten.

Besparing energie

De jaarlijkse besparing op primair energieverbruik is 770.000 m3 aardgas. Dit komt overeen met 14.500 GJ/jaar, wat USP-breed een besparing oplevert van ongeveer 3% op jaarbasis. Dit reduceert de CO2-uitstoot met 1.020 ton per jaar.

Podcast 'de verwarming'

In de eerste aflevering van de 'Let's Talk Sustainability' podcast, vertelt energie-coördinator Frans Tak hoe Warmte- en Koudeopslag (wko) eigenlijk werkt.

Gebruik restwarmte

De panden van studentenhuisvester SSH (Johanna, Cambridgelaan, Bisschoppen en Casa Confetti) zijn aangesloten op het warmtenet van de universiteit. Hierdoor kan restwarmte van de energiecentrale worden gebruikt voor de verwarming en warm kraanwater.