Windenergie

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan de energietransitie en een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Ze streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het verminderen van het eigen energieverbruik, goed gebruik van energie en de overgang naar een duurzame energievoorziening zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het behalen van dit doel.

Windenergie is een effectieve manier om groene elektriciteit op te wekken. De Universiteit Utrecht doet om die reden verkennend onderzoek of het mogelijk is om zelf windenergie op te wekken in het Utrecht Science Park.

De eerste onderzoekresultaten
De eerste technische onderzoeksresultaten laten zien dat 1 locatie, nabij Sportcentrum Olympos, lijkt af te vallen. De andere locatie langs de snelweg A28, dichtbij knooppunt Rijnsweerd, lijkt wel aan alle milieunormen zoals geluid, slagschaduw en veiligheid te kunnen voldoen. Deze locatie ligt bovendien ver genoeg van de dichtstbijzijnde bestaande woonbebouwing van Rijnsweerd-Zuid. Op deze plek is potentieel ruimte voor 1 grote windmolen. De universiteit doet op deze locatie nog veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar de mogelijke effecten van de windmolen op wetenschappelijk onderzoeksapparatuur. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Wat er aan vooraf ging
In een eerste verkenning in 2018 is een brede inventarisatie gedaan, waarbij verschillende typen windmolens - grote, kleinere en innovatieve - zijn onderzocht. Daaruit zijn twee mogelijk geschikte locaties voor windmolens naar voren gekomen in de Noordwest hoek van het Utrecht Science Park. Eind 2019 heeft het College van Bestuur van de universiteit besloten om in 2020/2021 op deze locaties een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële en technische haalbaarheid van twee windmolens en te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor windenergie bij onze stakeholders.

Inventariseren wensen omgeving binnen Omgevingsvisie USP
Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie USP. De gemeente Utrecht onderzoekt samen met het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht o.a. hoe bewoners en bedrijven denken over mogelijke duurzame oplossingen in het USP. Windenergie wordt als mogelijke oplossing meegenomen in de totstandkoming van de Omgevingsvisie USP. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met een enquête, het eerste USP lab en de themasessie Zichtbaar duurzaam en gasloos. Lees verder in het verslag van deze deelsessie. Het tweede USP-lab staat in februari 2021 gepland.

De universiteit gaat aanvullend in gesprek met belanghebbenden. Ze brengt mogelijke zorgen, wensen en adviezen van deze stakeholders zo goed mogelijk in kaart en neemt deze mee in het haalbaarheidsonderzoek.

Het proces
Eén grote windmolen zou de universiteit voorzien in 20-25% van de elektriciteitsbehoefte. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat het zover is. Bekijk het proces van het haalbaarheidsonderzoek binnen het proces van de Omgevingsvisie USP. Het haalbaarheidsonderzoek loopt tot het tweede kwartaal van 2021. Eind 2021 besluit de gemeenteraad middels het vaststellen van de Omgevingsvisie USP of zij in het USP ruimte wil maken voor windenergie.

Het windloket: voor antwoorden op vragen
Geïnteresseerden die na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen hebben over het onderzoek dat de Universiteit Utrecht doet naar de haalbaarheid van een windmolen in het Utrecht Science Park kunnen een e-mail sturen naar Jolt Oostra, portefeuillemanager energie van de Universiteit Utrecht.

E: windenergie@uu.nl.