Van korte grasbermen naar soortenrijke groene oasen

De Universiteit Utrecht herstelt, versterkt en stimuleert duurzaam gebruik van biodiversiteit. Ook in het eigen gebied. Om hier uitvoering aan te geven, heeft het Facilitair Service Centrum (FSC) van de Universiteit Utrecht het groenbeheer van de grasbermen en gazons in het Utrecht Science Park (USP) aangepast. De kort gemaaide gazons gaan veranderen in soortenrijke groene bermen en velden door minder frequent en gefaseerd het gras te maaien.

Ecologisch maaibeheer

De universiteit gaat bermen en grasvelden in het hele Utrecht Science Park (USP) vanaf nu meer ecologisch beheren. Dat betekent dat bermen en gazons minder vaak en gefaseerd gemaaid worden en de aanblik van het USP heel anders wordt. Het gras wordt veel langer en er komen andere soorten tot bloei.

In het vooronderzoek afgelopen jaar, is een verhoogde grasscherf voor het bestuursgebouw als testgazon gebruikt. Op de foto (1) zie je hoe dit gazon er in de zomer uitzag door minder en gefaseerd te maaien.

foto 1 - grasscherf voor de Green Office UU

Wat gaat groen beheer (FSC) doen?

Vanaf nu wordt het bermoppervlak nog maar tweemaal per jaar (gefaseerd) gemaaid. Gefaseerd betekent dat bij iedere maaibeurt 15-30% van het gras overgeslagen wordt. Zo kunnen bloemrijke delen gespaard worden, hebben insecten een grotere overlevingskans en ontstaat meer variatie. De randen van het bermoppervlak worden wel kort gehouden zodat de weggebruiker overzicht kan houden in het verkeer.

Ook grasvelden zullen gefaseerd en veel minder vaak worden gemaaid. Van ruim twintig keer per jaar naar twee keer. De randen worden net zoals bij de bermen wel kort gemaaid.

Wat doet ecologisch maaibeheer in bermen en grasvelden voor de biodiversiteit?

Bermen zijn multifunctioneel. Ze voeren water af, zorgen voor een natuurlijke scheiding en dienen in het verkeer soms als uitwijkplaats. Voor biodiversiteit zijn bermen en grasvelden ontzettend belangrijk door hun verbindende functie in het landschap. Bermen vormen een connectie tussen de leefgebieden van planten en dieren, maar kunnen zelf ook als leefgebied dienen. Ze bieden voedsel, beschutting en een voortplantingsplek. Maar liefst 60% van alle inheemse plantensoorten in Nederland komen voor in wegbermen. Ook diersoorten, met name insecten, hebben baat bij ecologisch beheerde bermen.

Door gefaseerd te maaien blijft er toch schuilgelegenheid, voedsel en structuur in het gras en verdwijnt niet alles bij een maaibeurt. Zo ontstaat er meer variatie, kunnen opvallende bloemrijke delen gespaard worden en biedt dat een grotere overlevingskans voor fauna. Ook leidt dit ecologische beheer tot een betere bodemstructuur waardoor drainage en wateropslag in de grond verbeteren.

Wat merken bezoekers en bewoners ervan?

Het gras wordt langer en er zal meer variatie ontstaan met meer bloeiende planten en insecten. Een kleurrijker, gevarieerder graslandschap in het Utrecht Science Park met als gevolg meer (ruimte voor) biodiversiteit.

Vragen?

Neem dan contact op met de universiteit via biodiversiteit@uu.nl