Impact vergroten

Door onze kennis te delen, meer onderwijs en onderzoek over biodiversiteit te realiseren en het draagvlak voor biodiversiteitsherstel te vergroten, kunnen we meer mensen bereiken die zich in kunnen zetten voor biodiversiteit. Zo vergroot de universiteit de (positieve) impact op biodiversiteit. We doen dit bijvoorbeeld door de inzet van de Biodiversiteitsraad, door mee te werken aan het Nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel, natuurwerkdagen en publiekswedstrijden

Biodiversiteitsraad

Om de eigen wetenschappelijke expertise optimaal te benutten, is er een biodiversiteitsraad aangesteld. Deze raad ondersteunt de beleidsontwikkeling vanuit de wetenschap en voorziet het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies hoe de universiteit biodiversiteit kan versterken. 

De leden:

 • Merel Soons 
  Hoogleraar, focus ecologie, biodiversiteit en natuurbescherming - voorzitter 

 • Marijke van Kuijk
  Universitair docent tropische bosecologie en coördinator van de Prins Bernard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming

 • Hens Runhaar 
  Universitair hoofddocent, Governance van natuur en biodiversiteit, Copernicus Institute en gasthoogleraar WUR

 • Marie-Jeanne Schiffelers
  Universitair hoofddocent, senior adviseur en manager USBO Advies

Nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel

We werken mee aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Binnen deze samenwerking zetten natuurorganisaties, boeren, burgers, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland. Onderzoeksgroepen van de UU binnen het Departement Biologie, het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Faculteit Diergeneeskunde en de Botanische Tuinen verweven de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in hun onderwijs en onderzoek en delen  kennis met de samenleving. 

Serie portretten RTV Utrecht

Bekijk aflevering drie van deze serie portretten van RTV Utrecht met Merel Soons, ecoloog en wetenschapper bij de UU, die de mysteries van de natuur wil oplossen. 

Merel Soons in de mini-documentaire - 'het gebeurt in Utrecht'