Onderzoek

Het scheikundig onderzoek in Utrecht draagt bij aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken op weg naar een duurzame en gezonde samenleving. Het onderzoek beslaat een breed gebied van de scheikunde en kent drie herkenbare profileringsgebieden: Katalyse, Colloiden en Structuurbiologie. De medewerkers van de onderzoeksgroepen werken samen met andere onderzoekers binnen en buiten de universiteit en met maatschappelijke instellingen en bedrijven. De samenwerking met een aantal instellingen en bedrijven is zo intensief dat een van hun medewerkers als onderzoeker of bijzonder hoogleraar aan een onderzoeksgroep is verbonden.

Het departement Scheikunde participeert middels haar onderzoeksgroepen in een drietal onderzoeksinstituten.

Debye Instituut voor Nanomaterialen Wetenschap

Dit Instituut is een samenwerkingsverband tussen het departement Natuurkunde en het departement Scheikunde. De Debye onderzoekers verrichten toonaangevend onderzoek op het gebied van nanomaterialen en toepassingen hiervan die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onderzoeksgroepen van het departement Scheikunde binnen het Debye Instituut:

Bijvoet Centrum voor Biomoleculair onderzoek

Het Bijvoet Centrum bestaat uit groepen van de departementen Scheikunde en Biolgie en het Utrecht Medisch Centrum. Binnen het Bijvoet Centrum bestudeert men het leven via de atomen en moleculen waaruit alle levende organismen zijn opgebouwd. De wetenschappers werken aan begrip van de relatie tussen de structuur van biomoleculen en hun functie in levende cellen, weefsels en bij het ontstaan van ziekten.

De volgende onderzoeksgroepen maken deel uit van het Bijvoet Centrum:

Institute for Sustainable and Circular Chemistry

Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

Het UIPS is het onderzoeksinstituut van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Een tweetal onderzoeksgroepen is deels ondergebracht bij het departement Scheikunde:


Het departement Scheikunde is nauw verbonden met de groep Chemiedidactiek van het Freudenthal Instituut.