Organisatie

Bestuur van departement Scheikunde Universiteit Utrecht
Bestuursteam Scheikunde

Bestuursteam Scheikunde

Onderwijsinstituut Scheikunde

Practicuminstituut

Leerlijncoördinatoren

Departementsadviescommissie (DAC)

Onderwijsadviescommissie (OAC)

Opleidingsadviescommissie Nanomaterials