Scheikunde vwo-activiteiten

Scheikundepractica

Samen met de scheikundesecties van ons regionale scholennetwerk investeren wij in een goede aansluiting tussen Voortgezet en Hoger onderwijs. Aansluiting bij dit scholennetwerk betekent dat u met uw leerlingen (5/6 vwo) de volgende practica kunt bezoeken:

  • Demonstratie structuuropheldering met analytische technieken. Met behulp van IR, GC-MS en NMR wordt de structuur van vier isomeren bepaald.
  • Paracetamolsynthese. Leerlingen synthetiseren paracetamol en analyseren hun product met IR en dunnelaagchromatografie.

Tijdens een bezoek aan deze practica krijgen studenten die Scheikunde of Molecular Life Sciences studeren de mogelijkheid om uw leerlingen over hun studieprogramma te vertellen. Interesse? Mail dan naar Paulien van Bentum: science.vwo.chem@uu.nl

Katalyse en gaschromotografie in de klas

Het departement Scheikunde van de Universiteit Utrecht heeft samen met onderzoekscentrum MCEC (Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion) een rondreizend practicum ontwikkeld voor 5/6 vwo waarbij leerlingen zelf het principe van katalyse en gaschromatografie kunnen ontdekken in de klas.

Profielwerkstukken

Scheikunde participeert in het U-Talent programma van de faculteit Bètawetenschappen en geeft bijvoorbeeld masterclasses die ook voor het PWS gebruikt kunnen worden. Individuele PWS-experimenten zijn bij het departement Scheikunde helaas niet meer mogelijk.Er zijn lesbrieven ontwikkeld rond een context met experimenten die op school kunnen worden uitgevoerd:

Vwo-docent bij een scheikundesectie van de UU

Een groep van 13 docenten heeft deelgenomen aan het project “Vwo-docent bij een scheikundesectie van de UU”. Dit project werd financieel ondersteund door het K.F. Hein fonds, Sprint en het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De docenten waren één dag per week verbonden aan een onderzoeksgroep. Zij kregen de kans om zich bij te scholen in hedendaags onderzoek en vertaalden dit onderzoek naar het Voortgezet Onderwijs. Lees hieronder meer over hun ervaringen en producten.

Verslagen en producten

Verslag Andrea van Bruggen. Zij ontwikkelde een workshop voor de bachelor voorlichting en schreef de NLT module Origami in de biochemie.

Verslag Anneke Drost. Zij ontwikkelde lesbrieven over esters (synthese, katalyse, polymelkzuur).

Verslag Kees-Jan van Heusden. Hij onderzocht meerdere syntheseroutes voor esters. De resultaten zijn gepubliceerd in NVOX.

Verslag Geert Hurenkamp. Hij heeft met zijn invulling van het pilotproject "Samen op onderzoek uit" de basis gelegd voor het project "Vwo docent bij een scheikundesectie van de UU". Hij is hiervoor genomineerd voor de Jos van Kemenade award 2009.

Verslag Coen Kleindouwel. Hij ontwikkelde de module The Magic Bullet.

Verslag en product Tom Pot. Hij verdiepte zich in analytische technieken.

Verslag en product Joris Schouten. Hij heeft een troebelheidsmeter ontwikkeld en hier metingen mee gedaan. De resultaten zijn gepubliceerd in NVOX.

Verslag René Slender. Hij heeft zich geschoold in analytische technieken en geexperimenteerd met kauwgum.

Verslag Marjolijn Stam. Zij heeft het scheikundig onderzoek naar duurzame energiebronnen van de UU in beelden samengevat.

Verslag Roelof Stienstra. Hij ontwikkelde de NLT module Eiwitkristallografie.

Verslag Kees van Walree. Hij heeft docenten begeleid die zich wilden scholen in analytische technieken en gewerkt aan de synthese van nanokristallen van anorganische halfgeleiders. De resultaten zijn gepubliceerd in Materials Letters 80 (2012) 75–77.

Verslag Ralf Willems. Hij heeft zich verdiept in de chemie en fysica achter het mobieltje en geëxperimenteerd met goud nanoclusters.

Verslag Hans Wouters. Hij heeft de Digitale Scheikunde Omgeving ontwikkeld en in 2014/2015 een Docent Ontwikkel Team over de Digitale Scheikunde Omgeving geleid.