Reünistenvereniging van de Utrechtse Chemische Club

Lees ook: Geschiedenis van Reünistenvereniging UCC (met voorkant)
en de folder 
Verenigingen en Activiteiten voor Scheikundealumni

Sinds '65

De Reünistenvereniging UCC is opgericht in 1965. Het belangrijkste doel was toen de ondersteuning van de studievereniging Utrechtse Chemische Club (UCC). Nadat deze in de jaren ’70 ophield te bestaan, verviel die doelstelling.

UCC, voorganger Proton

De studievereniging Utrechtse Chemische Club (UCC, opgericht 15 december 1929) was de voorganger van de huidige studievereniging USS Proton. Veel oud-leden koesterden mooie herinneringen aan de UCC-activiteiten in hun studententijd. In 1965, bij de viering van het 35-jarig jubileum van de club, nam dr. J.C. Krom met enkele andere enthousiaste alumni het initiatief voor de oprichting van de Reünistenvereniging UCC. Op 27 mei 1965 was de oprichting een feit.

Activiteiten: Reünie

Tegenwoordig is de jaarlijkse reünie, welke plaatsvindt, indien mogelijk, op de laatste woensdag van october in het Academiegebouw, de belangrijkste activiteit. Vaste programmapunten zijn: een lezing over een interessant hedendaags chemisch onderwerp, de jaarvergadering, de borrel en het reünistendiner. De Reünistenvereniging UCC telt momenteel 43 leden.

Lidmaatschap

Iedere scheikunde alumnus van de Universiteit Utrecht kan lid worden van de Reünistenvereniging UCC. De contributie bedraagt 20 Euro per jaar.

Bestuur

dr. Peter de Haan, voorzitter
prof. dr. Hans Kamerling, secretaris
dr. Jan Vink, penningmeester

Contactinformatie

Prof.dr. J.P. Kamerling
De Duiker 119
3461 JE Linschoten
telefoon: 0348-415011
e-mail: j.p.kamerling@uu.nl