Reünistenvereniging van de Utrechtse Chemische Club

Lees ook: Geschiedenis van Reünistenvereniging UCC (met voorkant)
en de folder 
Verenigingen en Activiteiten voor Scheikundealumni

Sinds '65

De Reünistenvereniging UCC is opgericht in 1965. Het belangrijkste doel was toen de ondersteuning van de studievereniging Utrechtse Chemische Club (UCC). Nadat deze in de jaren ’70 ophield te bestaan, verviel die doelstelling. Tegenwoordig is de jaarlijkse reünie de belangrijkste activiteit.

UCC, voorganger Proton

De studievereniging Utrechtse Chemische Club (U.C.C., opgericht 15 december 1929) was de voorganger van Proton. Veel oud-leden koesterden mooie herinneringen aan de UCC-activiteiten in hun studententijd. In 1965, bij de viering van het 35-jarig jubileum van de club, nam dr. J.C. Krom met enkele andere enthousiaste alumni het initiatief voor de oprichting van de Reünistenvereniging U.C.C.

Oprichting

Al op 27 mei 1965 was de oprichting een feit. Aanvankelijk bestond er een systeem van jaarkringen van vijf of meer jaren die per kring reüniebijeenkomsten organiseerden. Dit werd al snel vervangen door algemene reünies. Ook al bestaat de UCC niet meer, de Reünistenvereniging U.C.C. is  tot op de dag van vandaag springlevend en telt momenteel 75 leden.

Activiteiten: reünie

Jaarlijks hoogtepunt is de reünie die traditioneel plaatsvindt op de laatste woensdag van oktober. Vaste programmapunten zijn:  een lezing over een interessant chemisch onderwerp, de jaarvergadering, de borrel en het reünistendiner.

Lidmaatschap

Iedere scheikundealumnus van de Universiteit Utrecht kan lid worden van de Reünistenvereniging UCC. De contributie bedraagt 20 euro per jaar.

Bestuur

  • prof. dr. Wiel P.M. Hoekstra (voorzitter)
  • dr. Harry A. Meinema (secretaris) 
  • drs. Joop(P) J. Seelen (penningmeester)

Contactinformatie

dr. Harry A. Meinema
Landweg 287
3833VJ Leusden
Tel: 033-4941655

e-mail: h.a.meinema@ziggo.nl