Alumni

Het departement Scheikunde vindt het belangrijk in contact te blijven met haar alumni. Het departement houdt graag zicht op de ontwikkeling van de carrières van afgestudeerden. Daarnaast is input over de opleidingen uit het beroepsveld essentiëel voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Het departement nodigt regelmatig gastdocenten uit tijdens reguliere cursussen om ervoor te zorgen dat studenten zicht krijgen op het brede werkveld van de scheikundige. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar stageplaatsen voor onze studenten bij bedrijven.

Op dit moment is het alumnibeleid van het departement in ontwikkeling. Er wordt nagedacht over een laagdrempelige manier om het contact tussen alumnus en opleiding in stand te houden.

Hoe blijf je als alumnus in contact na het afstuderen?