Onderwijs

Het departement Scheikunde verzorgt het onderwijs van de bacheloropleidingen Scheikunde en Molecular and Biophysical Life Sciences en de masterprogramma’s Molecular and Cellular Life SciencesNanomaterials Science en Sustainable and Circular Chemistry.
 

Organisatie

De organisatie van het bacheloronderwijs is in handen van het Onderwijsinstituut Scheikunde (zie Organisatie). Het masteronderwijs is in handen van de graduate schools. De administratieve organisatie van de bachelor- en masteropleidingen wordt ondersteund door de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken van de faculteit Bètawetenschappen.

De bacheloropleiding

Het departement Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen biedt met het bachelorprogramma Scheikunde studenten uit het VWO (profiel N&G en N&T), een brede, hoogwaardige opleiding in de chemie. Met deze opleiding kun je instromen in een masteropleiding aan de UU of een andere universiteit. Je kunt ook uitstromen naar de arbeidsmarkt. Als je de bacheloropleiding hebt afgerond, heb je geleerd te denken en te handelen als beginnend chemicus en academicus en weet je wat (verantwoord) chemisch handelen inhoudt. Je krijgt daarvoor niet alleen de theoretische basis aangereikt, maar ook een intensief practicum programma. Hierin ervaar je de relevantie van theoretische concepten.

De bacheloropleiding van Scheikunde staat inmiddels diverse jaren in de top van de ranglijst van de “Keuzegids Hoger Onderwijs”.
De opleiding Scheikunde onderscheidt zich door een informele sfeer. Het contact tussen studenten en docenten is gemakkelijk en laagdrempelig.

Molecular and Biophysical Life Sciences

In september 2021 is in Utrecht Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS) gestart. Naast MBLS specifieke vakken volg je vakken samen met scheikunde-, biologie- en farmaciestudenten. Met deze opleiding kun je instromen in een masteropleiding aan de UU of een andere universiteit.

Masterprogramma's

Voor gediplomeerde bachelors biedt de faculteit Bètawetenschappen een breed pakket met internationale masterprogramma’s aan. Samen bestrijken ze een breed gebied, van “materials sciences” (Nanomaterials Science en Sustainable and Circular Chemistry) tot “life sciences” (Molecular and Cellular Life Sciences en Drug Innovation) en "applied sciences" (Science and Business Management en Science Education and Communication).  

Het departement biedt masterstudenten uitstekende onderzoeksfaciliteiten en de mogelijkheid samen te werken met internationaal opererende onderzoekers in hoogwaardig onderzoek.

Studievereniging

De studievereniging U.S.S. Proton is zeer actief en wordt zeer gewaardeerd door zowel studenten als docenten. Zij zorgt voor de nodige afleiding naast de studie, biedt studieboeken en readers aan en haar leden spelen een actieve rol in de medezeggenschap van opleiding en departement.

Scheikunde VWO activiteiten

Lees meer over onze VWO activiteiten.