Samenwerken

Deelnemers graven in een klein achtertuintje
Archeoloog Saskia Stevens ging samen met inwoners van Heerlen op zoek naar resten uit de Romeinse tijd

Wij leveren - vaak in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en partners - een verdiepende bijdrage aan debatten over actuele maatschappelijke ontwikkelingen door te laten zien hoe vergelijkbare processen zich vroeger afspeelden en hoe het heden door dat verleden is gevormd.

De oorzaken en dynamiek van oorlog en geweld, toenemende ongelijkheid en polarisatie, historische en nieuwe vormen van burgerschap, religieuze diversiteit, klimaatverandering, de omgang met cultureel erfgoed en de vorming van identiteiten, en transculturele dimensies van kunst en architectuur zijn voorbeelden van thema’s waar wij ons op richten. Het onderzoek naar deze onderwerpen biedt wetenschappelijke verdieping en vernieuwing, maar levert ook een bijdrage aan hedendaagse debatten over politieke en sociaaleconomische uitdagingen, cultuur en internationale betrekkingen. 

Dichter bij de maatschappij

Ons departement heeft een rijke geschiedenis in het betrekken van, en impact hebben op de maatschappij. De vraag 'hoe brengen we de academische wereld en de maatschappij dichter bij elkaar?' is de inspiratiebron voor de eerste editie van het GKG Impact Magazine, waarin acht collega’s reflecteren op hun inspirerende projecten en hun best practices delen.

Download het GKG Impact Magazine

Neem contact met ons op

  • Wilt u verkennen hoe u met ons kunt samenwerken? Neem dan contact op met de impact developers dr. Lauren Gould en dr. Saskia Stevens.
  • Bent u geïnteresseerd in mogelijkheden om onderzoek door Utrechtse onderzoekers te laten uitvoeren, dan kunt u terecht bij coördinator contractonderzoek dr. Joost Dankers.
  • Wilt u ook een expert spreken, dan kunt u vanzelfsprekend zelf een medewerker zoeken, of contact opnemen met perscommunicatie

Netwerken

Onze historici en kunsthistorici participeren in de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht en in facultaire en universitaire netwerken waarin met academische en niet-academische partners wordt samengewerkt: