Over ons

Binnen het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis ontwikkelen we kennis om het verleden beter te begrijpen en de uitdagingen van de hedendaagse samenleving te contextualiseren, analyseren en duiden. Wij leveren – in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en onze studenten - een verdiepende bijdrage aan debatten over duurzaamheid en klimaat, de toekomst van de democratie, oorlog, migratie, digitalisering en de rol van kennis en expertise in open samenlevingen.

Strategisch Ontwikkelplan GKG

Voor de periode tot 2025 zetten wij in op 5 ambities:

  1. De vrijheid en onafhankelijkheid van academisch onderzoek waarborgen.
  2. De maatschappelijke betrokkenheid en impact van ons onderzoek verder uitbouwen.
  3. Versterken van het functioneren van het departement en het welzijn van medewerkers en studenten.
  4. Studenten ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en kritisch burgerschap en optimaal voorbereiden op een breed scala aan carrièremogelijkheden in hun verdere leven.
  5. Concrete invulling geven aan onze ‘brede’ opvatting van diversiteit.