Dr. Saskia Stevens

Onderzoeker
Antieke Geschiedenis
Universitair docent
Antieke geschiedenis
030 253 4729
s.l.m.stevens@uu.nl

Dr. Saskia Stevens is werkzaam als universitair hoofdocent (UHD) bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse Periode. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk. Hierover publiceerde ze in 2017 een monografie, City Boundaries and Urban Development in Roman Italy (Leuven: Peeters). Momenteel is ze projectleider van het transdisciplinair onderzoeksproject over de Romeinse rijksgrens (limes) in Nederland gefinancierd door NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Constructing the Limes (2021-2026)In oktober 2023 heeft Stevens de CHARM-EU Open Science Prijs ontvangen voor haar veelbelovende citizen science-projecten binnen Constructing the Limes en haar uitmuntende prestatie in het promoten van een open science-houding. 

Ook geeft Stevens leiding aan het NWO project, "Romeinen aan de Rijnmond"  (2022-2024) vanuit het programma Archeologische Vondsten van (Inter)nationaal Belang. Een ander onderzoeksgebied betreft de Romeinse stedebouw en wooncultuur waarvoor ze veel onderzoek heeft gedaan in Rome, Ostia en Pompeii.

Contact
s.stevens@uu.nl


Grensland bordspel (C) IdeeHB

Citizen science project 'Heel Heerlen Graaft!'