Wij bestuderen religie in al haar verschijningsvormen, en in relatie tot urgente maatschappelijke vragen

Je kunt de wereld niet begrijpen zonder rekening te houden met religie. De goden, zo lijkt het, hebben niet met stilte gereageerd op de pogingen om hen in het heden te verdrijven. Op verschillende plaatsen in de wereld heeft religie teruggeslagen, omdat mensen hun leven zin blijven geven door middel van religie of spiritualiteit, door religieuze inmenging in de publieke sfeer, in discussies over wat het betekent om vrij en gelijk te zijn, en in verschillende conflicten.

Wij wijden ons aan de studie van religie in al haar verschijningsvormen: haar ideeën en materiële vormen, historische eigenaardigheden, ethische en politieke uitdagingen, en in relatie tot urgente maatschappelijke zorgen zoals religieuze en niet-religieuze vrijheid, gendergelijkheid, racisme, discriminatie en dekolonisatie.