Alumnus van het Jaar

Met de eretitel Alumnus van het Jaar onderstreept de Universiteit Utrecht dat alumni een belangrijk en integraal onderdeel vormen van de academische gemeenschap. Samen met studenten, wetenschappers, alumni, maatschappelijke partners, de overheid en het bedrijfsleven zoekt de universiteit naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Een Alumnus van het Jaar is iemand die op zijn of haar gebied vooruitgang brengt en buiten de gebaande paden durft te treden, een maatschappelijk geëngageerd persoon die studenten van nu weet te inspireren. Eerdere Alumni van het Jaar waren: Marjan Minnesma (2015), Feike Sijbesma (2016), Cathelijne Broers (2017), Jan Beuving (2018), Rutger Bregman (2020) en Marion Koopmans (2021) en Eva González Pérez (2022).

2023: Tim Schuring

Docent Tim Schuring is door de Universiteit Utrecht uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar 2023. Hij ontving deze eretitel op dinsdag 26 maart in de Domkerk tijdens de viering van de 388ste verjaardag van de universiteit, de Dies Natalis.

Tim Schuring behaalde de bachelor Aardwetenschappen, de master Earth Surface and Water en de master (of Education) leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Aardrijkskunde aan onze universiteit. Sinds 2020 is hij docent Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs (St. Bonifatiuscollege, Utrecht). Daar heeft hij zich ontwikkeld tot een uitstekende, vernieuwende, creatieve en geliefde docent die gericht is op versterking van het vakgebied en leerlingen op uiteenlopende manieren weet te interesseren voor zijn vak. Daarnaast is hij werkzaam bij Hogeschool Utrecht als lerarenopleider Fysische Geografie en vakdidactiek Aardrijkskunde.

Foto Bas van Hattum

Inspirerend onderwijs

Met de verkiezing van Tim Schuring tot Alumnus van het Jaar 2023 benadrukt de universiteit het belang van goed en inspirerend onderwijs, in het bijzonder in het licht van het nijpende lerarentekort in ons onderwijssysteem. De roep om speciale aandacht voor leraren kwam van de faculteiten die de Alumnus van het Jaar voordragen. Zij nomineerden alumni die zich op bijzondere, inspirerende en vooruitstrevende wijze in het onderwijs manifesteren, waaronder Schuring die werd voorgedragen door de faculteit Geowetenschappen.

Tim is een kleurrijk persoon met een enorme passie voor aardrijkskunde en onderwijs, die met een heel eigen aanpak en stijl zijn leerlingen én collega’s weet te inspireren en enthousiasmeren. Zo staat hij in de aardrijkskundewereld bekend om zijn ‘culinaire geografie’: eetbare huis-tuin-en-keuken proefjes om aardwetenschappelijke begrippen en processen te verhelderen. Ook reist hij met leerlingen door Utrecht in een bus met open dak om geografische verschijnselen en voorbeelden van planologie in de eigen omgeving te laten zien. En hij neemt zijn studenten mee naar Texel om daar met behulp van drones het landschap te bestuderen. Daarnaast heeft hij virtuele excursies ontworpen als alternatief voor veldwerk en gebruikt hij popsongs waarin geografie wordt genoemd om de daarin gemaakte misvattingen te behandelen in zijn lessen.

Tim is actief betrokken bij Geo Future School (GFS). Dit is een onderwijsstroom voor vmbo, havo en vwo waar leerlingen kennis maken met de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, steden en geopolitiek. Het gaat om vakoverstijgend integraal onderwijs in samenwerking met bedrijven en instanties. Tim is betrokken bij GFS als docent bij het St. Bonifatiuscollege, als docent-ontwikkelaar van modules en als regiocoördinator, waarbij hij andere scholen begeleidt bij het maken van modules. Binnen het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert hij ‘Teachmeets’ waarbij leerkrachten ideeën uitwisselen om het onderwijs verder te verbeteren.

Tim is een rolmodel en ideale ambassadeur

Jury

De jury voor de uitverkiezing bestaat uit de alumni Marjan Minnesma (voorzitter, directeur Urgenda), José van Dijck (universiteitshoogleraar, bestuurslid Utrechts Universiteitsfonds), Chiara Stam (student-assessor College van Bestuur), Adriaan ter Braack (wetenschapsjournalist), Maurice Unck (algemeen directeur Mail Nederland PostNL, vicevoorzitter Utrechts Universiteitsfonds).

De jury over de uitverkiezing

‘Met de keuze voor Tim Schuring geven wij graag gehoor aan het appél van faculteiten om de bijzondere positie die onze alumni in het onderwijs kunnen hebben te onderstrepen. Tim is daarvoor een rolmodel en ideale ambassadeur. Hij is een buitengewoon gedreven en creatieve docent die je ieder kind of student voor alle vakken toewenst. Wat hem daarnaast onderscheidt, is zijn betrokkenheid bij vrijwel alle niveaus van het onderwijs, van vmbo tot universitair. Dat hij daarin bovendien interdisciplinariteit en samenwerking met relevante externe partijen inbouwt, maakt hem de terechte winnaar.’