Marion Koopmans Alumnus van het Jaar Universiteit Utrecht

Marion Koopmans portret
Fotograaf: Guido Benschop

Prof. dr. Marion Koopmans is uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar 2021 van de Universiteit Utrecht. Zij ontving de prijs op vrijdag 25 maart in de Domkerk, tijdens de viering van de 386e Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit.

Marion Koopmans (65) studeerde Diergeneeskunde in Utrecht en rondde haar studie af in 1976. Ze is wereldwijd toonaangevend onderzoeker naar virusverspreiding. Zij is hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus Medisch Centrum. Als lid van het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) en van het onderzoeksteam van de World Health Organisation (WHO) speelt zij een cruciale rol in de bestrijding van de coronapandemie.

Impact en publiek debat

Kenmerkend is haar enorme drive om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten toepassing vinden. Als lid van het OMT neemt Marion Koopmans nadrukkelijk deel aan het publieke debat. Zij werd in één klap een bekende Nederlander. Zij ervoer zo direct de wrijving die bestaat tussen politiek en wetenschap. Ondanks de intimidaties waar zij mee te maken kreeg bleef zij deze rol bewust vervullen en ging zij met niet aflatende energie de dialoog aan, ook op social media en door veelvuldige aanwezigheid in televisie- en radioprogramma’s. De faculteit Diergeneeskunde nomineerde Marion Koopmans voor de prijs Alumnus van het Jaar. Helemaal bijzonder in dit jaar waarin de opleiding Diergeneeskunde het 200-jarig bestaan viert.

Alumnus van het Jaar

Met de Alumnus van het Jaar prijs onderstreept de Universiteit Utrecht dat alumni een belangrijk en integraal onderdeel vormen van de academische gemeenschap. Want samen met studenten, wetenschappers, alumni, maatschappelijke partners, de overheid en het bedrijfsleven zoekt de Universiteit Utrecht naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Een Alumnus van het Jaar is iemand die op zijn of haar gebied vooruitgang brengt en buiten de gebaande paden durft te treden, een maatschappelijk geëngageerd persoon en een inspiratiebron voor huidige studenten. Eerdere Alumni van het Jaar waren: Marjan Minnesma , Feike Sijbesma, Cathelijne Broers, Jan Beuving en Rutger Bregman.

Prijs

De prijs voor de Alumnus van het Jaar is een kunstwerk van de Utrechtse kunstenaar Nissim Men met daarop een voor de winnaar belangrijke plek in de stad Utrecht. Marion Koopmans koos voor het Anatomiegebouw en de Paardenkathedraal. Beide gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde, in de tijd dat Marion er studeerde. De prijs is een initiatief van het Utrechts Universiteitsfonds.

Jury

De jury bestaat uit drs. Harald Miedema MBA (juryvoorzitter, alumnus en vice-voorzitter van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds), prof. dr. José van Dijck (alumnus, universiteitshoogleraar en lid van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds), Merel Dekker (alumnus en student-assessor College van Bestuur), drs. Monique Mourits (alumnus en directeur Communicatie & Marketing), mr. Floris de Gelder (alumnus) en prof. dr. James Kennedy (universiteitshoogleraar).