Meppel

Leden van een regionaal alumninetwerk zetten zich in om buiten Utrecht wonende Utrechtse alumni met elkaar en met hun alma mater in contact te brengen en te houden. Het alumninetwerk van de regio Meppel organiseert activiteiten voor alumni van de Universiteit Utrecht.

Actieve leden alumninetwerk Meppel

  • Rob Hoorn, alumnus Biochemie
  • Arnoud Hellemans, alumnus Geneeskunde
  • Henk Janssen, alumnus Farmacie
  • Johan van Dorp, alumnus Natuurkunde

Contact

Meer informatie over het regionaal alumninetwerk Meppel? Of actief bijdragen aan de organisatie van een volgende alumnibijeenkomst in deze regio? Stuur dan een e-mail voor het alumninetwerk naar: alumni@uu.nl