Ratten en muizen in dierplagen

Discussies over de omgang met dieren en dierenwelzijn gaan vaak over gehouden dieren, zoals landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en proefdieren. Echter zijn er ook veel in het wild levende dieren, waar we als mensen interactie mee hebben. Overal ter wereld worden grote aantallen ratten, muizen en andere dieren gedood omdat ze schade veroorzaken aan menselijke eigendommen, in de landbouw, een gevaar vormen voor humane en dierlijke gezondheid etc. 

Omgang met plaagdieren moet zorgvuldiger

Uit onderzoek dat door CenSAS werd uitgevoerd, blijkt dat dierenwelzijn en morele status van ratten en muizen in de huidige praktijk van dierplaagbeheersing onderbelicht blijven. Terwijl het welzijn van ratten en muizen die bijvoorbeeld als proefdier worden gebruikt wettelijk streng is beschermd, is dit voor wilde ratten en muizen niet het geval. Voor deze dieren is wettelijk bijzonder weinig geregeld, met als gevolg dat mensen met deze dieren bijna kunnen doen wat ze willen. Dit is opmerkelijk als we bedenken dat ze in hun capaciteiten, bijvoorbeeld het ervaren van pijn en ongerief, niet afwijken van hun gedomesticeerde broertjes en zusjes.

Met aan de ene kant de toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en aan de andere kant de toenemende overlast die door de aanwezigheid van ratten en muizen wordt ervaren, is het te verwachten dat er een toename komt van vragen en problemen die gaan over het welzijn en de positie van de dieren. Stakeholders zijn van mening dat de omgang met ratten en muizen in dierplagen zorgvuldiger moet. Dat kan, bijvoorbeeld door meer preventieve maatregelen toe te passen en dierenwelzijn meer aandacht te geven in preventie en bestrijding. Bovendien wordt het beheersen van dierplagen daardoor effectiever.  

Samen met stakeholders werken we aan het opstellen van een praktijkgericht kader voor een verantwoorde en duurzame omgang met ratten en muizen in dierplagen. Het negatieve imago dat deze dieren hebben, moet geen reden zijn om dieronvriendelijk met ze om te gaan. Ook zij verdienen een verantwoorde behandeling.

Bijdragen aan dit onderzoek?

Vind je dit onderzoek ook belangrijk en wil je hieraan bijdragen middels een donatie? Kijk dan op www.vriendendiergeneeskunde.nl.

 

Lees hier de (wetenschappelijke) publicaties over dit onderwerp.

Bekijk hier de media optredens over ratten en muizen in dierplagen.