Dieren & samenleven

Er zijn veel bewoners op deze planeet. De een is mogelijk wat hariger dan de ander, maar iedere diersoort heeft een uniek talent en zijn eigen manier van communiceren. Ontmoetingen tussen de bewoners kunnen echter zeer verschillend uitpakken. Soms beschrijven mensen deze als conflict. Het kan ook een bewuste actie zijn voor het opzoeken van samenwerking of gezelschap. In een wereld met een groeiend aantal mensen, is er een noodzaak tot het stellen van de vraag: Hoe kunnen wij in harmonie samenleven? En hoe kan hierbij de zorg voor beide samengaan? Daar staat het CenSAS graag bij stil.

Uit liefde voor het dier

Een hond, kat of vogel in huis? Al eeuwenlang bieden dieren gezelschap en plezier voor de mens. Maar ook daar waar wordt gezorgd vanuit liefde voor het dier, is het belangrijk om vragen te blijven stellen over wat nu een verantwoorde omgang is. Het houden van een huisdier brengt immers verantwoordelijkheden met zich mee. Daarbij heeft niet alleen de eigenaar invloed op de gezondheid en het welzijn van het dier, maar ook buitenstaanders. Daarbij kun je denken aan de dierenarts, fokker, voederfabrikant. Maar ook de politiek, de huisdierzorgverzekeraars en onderwijsinstellingen. Afgelopen jaren hield CenSAS binnen dit thema zich onder andere bezig met het welzijn van rashonden en huisdieren in coronatijd. Voor de toekomst breiden we dit graag verder uit. Wil je hieraan bijdragen door middel van bijvoorbeeld stage en/of afstuderen? 

Kijk hier voor een stage en/of afstuderen

Dieren in figuurlijke hokjes

Mensen categoriseren. Hierdoor kunnen zij onder andere de omgeving (situatie) sneller en beter inschatten. Ook dieren worden in categorieën geplaatst. De rat kan daarbij ook nog eens verschillende labels opgeplakt krijgen, zoals huisdier, proefdier of plaagdier. In de eerste situatie, is het dier kan onderdeel van de familie en wordt het dier verzorgd. Maar er leven ook ratten in een laboratorium voor ontwikkelen van medicijnen. Als er wilde ratten te dicht bij mensen in de buurt komen, worden deze mogelijk bestempeld als plaagdier en worden deze vervolgens gedood. Ook zijn er landen waarin ratten worden gebruikt als een consumptiedier of beschouwd als heilig dier. Wat maakt dat we in verschillende contexten zo verschillend kijken naar hetzelfde dier? Een van de projecten waar deze vraag wordt gesteld binnen CenSAS is: ‘ratten en muizen’ in dierplagen,

Kijk hier voor meer informatie over ratten en muizen in dierplagen

De mens superieur?

Hoe mensen zichzelf zien in relatie tot andere dieren, is onlosmakelijk verbonden met opvattingen over de positie van mensen binnen het ecosysteem. Zijn wij mensen superieur aan dieren en mogen wij alles met hen doen? Of zijn er ook andere perspectieven over mens-dier relaties in de samenleving? Het project Dierbaar Dubbelzinnig van initiatiefnemers Liesbeth Feikema en Wieke Eefting, maakt dit onderwerp bespreekbaar. Inmiddels is de eerste publicatie in print beschikbaar. 

Kijk hier voor meer informatie over dit project