Dieren & dialoog

CenSAS organiseert en faciliteert dialoog voor jong en oud, gericht op het verantwoord omgaan en duurzaam samenleven met andere dieren. Dit doen wij niet alleen binnen de huidige onderzoeksprojecten, maar ook daarbuiten. Onder andere organiseren wij jaarlijks De Dierendialoog. Wilt u zelf een dialoogsessie organiseren rondom het sámenleven van mens en dier? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden tot samenwerking. 

Wat en waarom dialoog?

Dialoog is een gespreksvorm waarin mensen gedachten en ervaringen wisselen. De focus ligt op het luisteren en doorvragen om tot dieper inzicht te komen of een nieuwe betekenis te onderzoeken. 

Dialoog voorkomt dat we langs elkaar heen praten. Er ontstaat ruimte voor wederzijds begrip en onderlinge creativiteit. Uiteindelijk is dat de basis die we nodig hebben om samen te werken aan de complexe vraagstukken rondom samenleven van mens en dier

De Dierendialoog

De CenSAS Dierendialoog is een jaarlijks terugkerend evenement voor iedereen die wil meedenken over de omgang met dieren. Of je nu vanuit je werk of privé met dieren bezig bent, iedereen is welkom. Tijdens de Dierendialoog gaan deelnemers in kleine groepen situaties waarin mens en dier elkaar tegenkomen. De dialoog is de plek waar ruimte is voor verschillende visies, meningen en expertises. Het is de plek waar verbinding tot stand komt en in gezamenlijkheid wordt gezocht naar duurzame en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Waar zou u het zelf graag eens over hebben?

CenSAS wil graag met onder andere De Dierendialoog een platform bieden, voor het bespreken van onderwerpen die nog niet in de schijnwerpers staan. Als u komend jaar zou deelnemen aan een van onze dialoogsessies, waar zou u het dan graag eens over hebben? Laat het ons weten via censas@uu.nl.