Dit willen wij

Wij willen een dialoog op gang brengen over de manier waarop mensen en dieren op een goede manier kunnen samenleven

In Nederland leven veel mensen en dieren op een klein oppervlak dicht bij elkaar. We houden dieren voor productie, als gezelschap en voor onderzoek. Maar er leven ook dieren om ons heen in het wild.

Hoe moeten wij op een goede manier met al deze dieren omgaan? En wat is goed? Hoe kunnen mensen en dieren in harmonie samenleven? Belangrijke vragen die regelmatig leiden tot discussie. Denk aan kwesties als het scheiden van melkkoeien en hun kalveren, het beheer van herten en wilde zwijnen op de Veluwe, of het fokken van rashonden. Wat willen we daarmee als samenleving? 

Verschillende visies, tegenstrijdige belangen

Binnen deze thema's hebben mensen vaak verschillende visies en belangen. De een vindt dat mensen dieren niet zomaar mogen gebruiken als voedsel, de ander ziet dieren vooral als bron van inkomsten. Zoveel opvattingen, zoveel belangen. Dat maakt het lastig om antwoorden en oplossingen te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Laat staan om situaties zodanig te veranderen, dat er daadwerkelijk sprake is van een zorgvuldige en verantwoorde omgang met dieren.

Tijd voor nieuwe aanpak

Wij denken dat er behoefte is aan een vernieuwende aanpak. Een aanpak die wetenschap en maatschappij met elkaar verbindt en ruimte schept voor een constructieve dialoog over diervraagstukken. CenSAS wil in die behoefte voorzien. Wij willen bijdragen aan het duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier door in diervraagstukken rekening te houden met economische en veterinaire belangen, maar ook morele, politieke en emotionele aspecten. Dat vraagt om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd en voldoet aan de wensen vanuit de maatschappij. Oplossingen zijn daardoor breed gedragen en toekomstbestendig. En daarmee zijn uiteindelijk dieren en mensen gebaat.