Stage en afstuderen

Ben jij op zoek naar een leuke stage- of afstudeerplek en wil jij je verdiepen in maatschappelijke thema’s? Bij CenSAS kunnen we je hulp goed gebruiken! 

Wij zoeken stagiaires of afstudeerders die een Quick Scan willen maken over een dierenwelzijnsthema. Zo'n Quick Scan inventariseert de stand van zaken en gebruiken wij als basis voor een project. Het bestaat onder meer uit een literatuuronderzoek en een stakeholderanalyse, waarin je via gesprekken de standpunten van stakeholders in kaart brengt.

Dierinhoudelijke achtergrond

De Quick Scans zijn inhoudelijk en richten zich op diergerelateerde thema's. Wij zoeken daarom studenten met een dierinhoudelijke achtergrond of opleiding (hbo of wo). Denk aan diergeneeskunde, dierwetenschappen, diermanagement, dier- en veehouderij, (toegepaste) biologie of (dier)ethiek.

Interesse?

Neem dan contact op met projectcoördinator Maite van Gerwen en stuur een e-mail, voorzien van motivatie en CV, naar CenSAS@uu.nl.