Dieren & technologie

Technologie is nooit neutraal. Discussies in de samenleving rondom privacy zijn hier een voorbeeld van. De mogelijkheid om een camera te kunnen gebruiken, dwingt mensen na te denken over: hoe ga ik hiermee om? En hoe wil ik dat de mensen in mijn omgeving hiermee omgaan? Hier kunnen mensen in de samenleving anders over denken. Ook dieren komen voor de camera. Alleen is niet bekend hoe zij hierover denken. Eén van de vragen die het CenSAS herhaaldelijk stelt binnen zijn activiteiten is: welke rol technologie mag spelen in de omgang met dieren? 

Mona Giersberg, onderzoeker binnen het CenSAS, coördineert momenteel het AI & Animal Welfare Lab van de UU. In 2022 schreef zij onder andere een artikel over de noodzaak van verantwoord gebruik voor video-observatie. 

Is kunstmatig altijd intelligent? 

Welke rol kan computertechnologie spelen in het bevorderen van dierenwelzijn van kippen en varkens? Een van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten die zich hierop toelegt is IMAGEN. Aan de hand van camerabeelden wordt het gedrag van groepen varkens en kippen geobserveerd. Dit om uiteindelijk een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van deze gehouden diersoorten. CenSAS wakkert een bredere discussie hierover aan. Zij initieert dialoog rondom de maatschappelijke en ethische aspecten over technologiegebruik binnen de onderzoeksgroep en daarbuiten.  

Genetische technieken, mogen we dieren aanpassen? 

Voor onderzoeksprojecten BovReg en GEroNIMO, onderzoekt CenSAS de maatschappelijke en ethische dimensies rondom het inzetten van nieuwe genetische technieken, zoals genomics selection en genome editing bij runderen, kippen en varkens. Deze technologie maakt het mogelijk om eigenschappen van dieren heel gericht aan te passen. Via bijdragen aan een discussiespel en focusgroepen in vier Europese landen, worden mensen betrokken bij vragen over hoe zij de toekomst van de veehouderij zien. Hierin zitten ook verschillende visies verweven rondom het aanpassen van dieren.