Dit doen wij

Voor het vormgeven aan een duurzaam samenleven van mensen en andere dieren richt CenSAS zich op vijf kernactiviteiten: Quick Scan’s, Onderzoek, Onderwijs, Dialoog en Advies. Wij pakken vraagstukken zoveel mogelijk op een projectmatig op, met oog op verbinding van wetenschap en praktijk, zodat implementatie van resultaten mogelijk is.

De aanpak van CenSAS is daarmee: 
-    interdisciplinair (aanpak vanuit verschillende disciplines) 
-    geïntegreerd (onderzoeken van verschillende onderwerpen in relatie tot het probleem) 
-    ketenbenadering (brengen de relevante partijen bij elkaar) 

Quick Scans

Om thema's in kaart te brengen en te onderzoeken of een thema relevant is voor CenSAS, voeren we zogenaamde quick scans uit. Een quick scan geeft de stand van zaken weer en bestaat uit een literatuurstudie en een stakeholderanalyse. 

Een greep uit onze Quick Scan’s: 
•    Omgang met ratten en muizen in dierplagen 
•    Welzijn van vleeskippen en de rol van fokkerij 
•    Het scheiden van koe en kalf
•    Weidegang van melkkoeien
•    Welzijn van rashonden

Koppeling met onderzoek en onderwijs

Wij proberen onze projecten te koppelen aan (lopend) onderzoek en onderwijs. We zetten de expertise van de Wageningen University and Research en Universiteit Utrecht in binnen onze projecten en zetten waar nodig extra onderzoek uit. Dat onderzoek is gericht op dierenwelzijn, ethiek, relaties tussen mens en andere dieren, en de sociale aspecten van deze thema’s

Werken in opdracht 

Naast het initiëren, coördineren en uitvoeren van langlopende onderzoeksprojecten, is een van de belangrijke kernpunten het verbinden van de wetenschap met de praktijk. Derden kunnen bij ons dan ook terecht voor inhoudelijke bijdrages op het gebied van dierethiek, dierenwelzijn en mens-dier relaties. Speelt u met een dilemma of vraag die raakt aan een van deze onderwerpen?

Neem gerust contact op met censas@uu.nl. Na het gezamenlijk duiden van uw vraagstuk, kunt u van ons verwachten dat wij deze projectmatig oppakken. Dit betekent het samenbrengen van verschillende experts, waarin wij de bestaande kennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in eindproducten. 

-    End the cage Age ook noemen (End the cage age: Looking for alternatives (europa.eu))
-    Waardevolle alternatieven: een verkenning van de ethische dimensies van de alternatieven voor het doden van eendagshaantjes, mei 2022  
-    Intrinsiek belangrijk: Een stappenplan voor de belangenafweging rond de intrinsieke waarde van het dier, maart 2022 
-    Kamerbrief bij rapport 'Dodingsmethoden toepasbaar in wildopvangen door niet-dierenartsen' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Voorbereiden op praktijk

In het onderwijs gebruiken we deze thema’s om toekomstige dierenartsen en dierwetenschappers goed voor te bereiden op het maatschappelijk speelveld, waarmee zij in hun latere werk te maken krijgen. Studenten worden in het kader van hun afstuderen of stage ingezet om onder meer quick scans uit te voeren (voorafgaand aan projecten), in kaart brengen van de actuele stand van zaken binnen de gekozen thema’s en uitvoeren van stakeholderanalyses. Ben je zelf student en ben je benieuwd op welke thema’s wij plaatsen beschikbaar hebben voor afstuderen of stage?

Klik hier voor meer informatie over afstuderen of stage

Nieuwe ontmoetingen leiden tot nieuwe inzichten

CenSAS initieert, organiseert en faciliteert dialogen onder stakeholders. In een samenleving waarbij de discussies verhit kunnen raken als het gaat om de omgang met dieren, zetten wij ons graag in voor dialoog. Zodat mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, waarbij zij de ruimte krijgen verhalen en ervaringen te delen. Dit doen wij binnen onze bestaande projecten op specifieke thema’s, om te komen tot verdieping, nieuwe inzichten voor mogelijke oplossingsrichtingen.

Klik hier voor meer informatie over dialoog