Samen sterk

Wij willen uiteenlopende standpunten en belangen verbinden in een open dialoog tussen wetenschap en maatschappij

Oplossingen zoeken voor duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier kunnen wij niet alleen. Daarom zoeken wij graag samenwerking met onderzoekers en partners uit het maatschappelijk veld en de diersector.

Open dialoog tussen stakeholders

Met onze doelen en methoden staan wij midden in het speelveld van partijen en organisaties die zich bezighouden met dieren in brede zin. Denk bijvoorbeeld aan dierhouderij, bescherming, handel en beleid. Al deze stakeholders vormen voor ons belangrijke en nuttige samenwerkingspartners. Wij willen partijen met uiteenlopende standpunten of belangen verbinden en een open dialoog op gang brengen tussen wetenschap, stakeholders en de rest van de maatschappij.

Verbinden van disciplines

We hanteren bij CenSAS een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat we verschillende wetenschappelijke disciplines binnen zowel Wageningen University and Research en Universiteit Utrecht betrekken bij onze activiteiten. Het gaat hier om dierinhoudelijke expertise met betrekking tot dierenwelzijn en diergezondheid, maar ook om de sociale wetenschappen die zich richten op bijvoorbeeld psychologie, consumentengedrag en maatschappelijke waardering van de interactie tussen mens en dier. Daarnaast werken we nauw samen met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en de Leerstoelgroep Filosofie van Wageningen University and Research.