(Medische) zorg voor huisdieren

CenSAS wil samen met stakeholders inzicht vergroten in de ethische vraagstukken die komen kijken bij (medische) zorg voor huisdieren. Hoe kunnen we samen stappen zetten voor het vormgeven van duurzame en goede (medische) zorg? Samen observeren, nadenken, luisteren om inzicht te vergroten en reflecteren op de situatie. Denkt u mee?

In Nederland beschouwen mensen hun huisdier steeds meer als een volwaardig gezinslid. Er is een groeiend bewustzijn van dierenwelzijn en ook de kennis over de behoeften van huisdieren neemt toe. De zorg voor huisdieren is daarmee aan verandering onderhevig. Het aanbod aan producten laat dit duidelijk zien. Waar honden vroeger nog met de pot mee aten, zijn winkelschappen nu gevuld met een breed scala aan voedingen afgestemd op het soort huisdier, het gewicht en zelfs mogelijke aandoeningen. 

Ook hebben technologische ontwikkelingen grote impact op de zorg voor huisdieren. Van het volgen van huiskatten via GPS tot het uitvoeren van gespecialiseerde behandelingen en diagnostiek in dierenklinieken.  

Verantwoord gebruik van camera's in de dierenartsenpraktijk  

De wijze waarop camera's onderdeel uitmaken van de veterinaire zorg en de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken, is één van de onderzoeksthema’s waar onderzoeker Mona Giersberg zich mee bezighoudt. Want hoewel camera's kunnen helpen bij het monitoren van patiënten of het geruststellen van eigenaren, kunnen videobeelden ook onverwachte situaties vastleggen. Dit vraagt zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Het vraagt ook afwegen van verschillende waarden als privacy en welzijn. In 2023 brachten verschillende studenten Diergeneeskunde het gebruik van deze technologie in kaart. Mona Giersberg verwerkt momenteel de resultaten voor (niet) wetenschappelijke publicaties. Een update volgt, wanneer meer informatie beschikbaar is.

Vraagstuk in beeld: De huiskat wel of niet naar buiten?

Rode kat in beeld

Gemeente Houten adviseert vanaf april 2024 om huiskatten een aantal weken binnen te houden en gemeente Amsterdam vraagt eigenaren om hun kat een belletje of kleurrijke kap om te doen. Het vraagstuk leeft binnen het openbaar bestuur, maar er is nog weinig bekend over de mate waarin dit ook het geval is binnen de dierenartsenpraktijk.  

CenSAS vraagt zich dan ook af in hoeverre het thema speelt in de spreekkamer en of er vanuit dierenartsen behoefte is aan ondersteuning. Ook gaan we in op de rol van de dierenarts in relatie tot dit vraagstuk. De rolverwachting van dierenartsen rondom publieke belangen als voedselveiligheid en volksgezondheid wordt namelijk steeds helderder, maar dit lijkt vaak nog onvoldoende het geval te zijn rondom publieke belangen van milieu en klimaat (Berenschot, 2022).

Bent u praktiserend dierenarts? Dan kunt u via onderstaande link u aanmelden. Heeft u nog vragen over dit onderzoek of wilt u op de hoogte gehouden worden hierover mail dan naar censas@uu.nl

Duurzame en goede medische zorg voor huisdieren  

Het werk van de dierenarts is in de afgelopen decennia veranderd. CenSAS inventariseert welke (ethische) vraagstukken er spelen in de dierenartsenpraktijk en welke oplossingsrichtingen zij zien bij het werken aan een duurzame en goede zorg voor huisdieren. In een interview vragen wij de dierenarts mee te denken over: Welke ontwikkelingen ziet u als dierenarts? Wat vindt u belangrijk bij het werken aan een duurzame en goede medische zorg voor huisdieren? En welke vraagstukken mogen daarvoor niet op de CenSAS agenda ontbreken? 

Ja, ik wil bijdragen aan dit onderzoek (voor dierenartsen gezelschapsdieren)