H.M.E.A. (Len) Dijstelbloem MSc

Bolognalaan 101
Bolognalaan 101
Kamer 1.175D
3584 CJ Utrecht

H.M.E.A. (Len) Dijstelbloem MSc

Projectmanager
Educate-it
h.m.e.a.dijstelbloem@uu.nl

"Door experimenteren en leren draag ik graag bij aan het ontwikkelen van een meer activerende leeromgeving voor studenten."

 

Len Dijstelbloem werkt als onderzoekende innovator van leren bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Mijn aandachtsgebied is Future Learning Spaces. De centrale missie van dit project is om de vraag te beantwoorden: "Hoe kan de UU met de fysieke leeromgeving de Utrechtse onderwijsvisie ondersteunen en versterken?"

 

Loopbaan

Ik studeerde af als dierenarts, met als differentiatie gezelschapsdieren, in 1998. Eerst deed ik praktijkervaring op in verschillende dierenartspraktijken voor gezelschapsdieren voordat ik ging werken bij AOC Groenhorst Barneveld, bij de opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent. Hier werkte ik als docent en ontwikkelde ik onderwijs op (inter)nationaal niveau. Als sector coördinator van het cursuscentrum was ik gedurende vijf jaar verantwoordelijk voor het volwassenenonderwijs aan dierenartsassistenten.

 

Mijn interesse in onderwijsontwikkeling leidde tot een tweede mastertitel (MEd) door het behalen van de Master Leren en Innoveren bij STOAS Vilentum Hogeschool in Wageningen. Hiervoor ontwikkelde ik een onderzoeks-innovatieproject bij de opleiding Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Kernbegrippen hieruit: professionele ontwikkeling van docenten, intervisie, video feedback en peer coaching.

 

Om mijn lesbevoegdheid te actualiseren behaalde ik in 2015 een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) bij STOAS Vilentum Hogeschool. De nadruk lag hierbij op activerende didactiek, samenwerkend leren en de rol van docent als coach.

 

Ik was vice coördinator van de Europese vereniging voor dierenartsassistenten opleiders (VETNNET) van 2014-2016.

 

Van 2015-2020 werkte ik als beleidsmedewerker onderwijs bij de Faculteit Diergeneeskunde. Tot mijn belangrijkste taken behoorde het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitszorg van m.n. het masteronderwijs. Van 2017-2020 was ik voorzitter van de werkgroep kwalliteitszorg van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)