‘’We moeten dieper graven om de verborgen zorgen van de jeugd te ontdekken.’’

Interview met hoogleraar Marloes Kleinjan

Op 1 oktober houdt hoogleraar Marloes Kleinjan haar oratie ‘De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd'. In deze oratie kaart Kleinjan aan dat er nog veel is dat we niet weten over de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Vele zorgen blijven verborgen en worden niet aan het licht gebracht.

''Als we echt willen weten hoe het met onze  jeugd gaat, moeten we dieper graven om die onderste steen boven te halen.''

Wat bedoel je met de verborgen zorgen van onze jeugd?

''De laatste tijd verschijnen steeds vaker berichten in het nieuws over de mentale druk onder jongeren. Ook het RIVM heeft aangegeven dat de mentale druk onder jongeren toeneemt en dit mogelijk gevolgen kan hebben voor hun mentale gezondheid. Daarnaast komt uit meerdere onderzoeken naar voren dat de Nederlandse jeugd tot één van de meest gelukkige jeugd ter wereld behoort.  Dit lijkt zeer tegenstrijdig, en daarom ben ik hier zelf met Nederlandse jongeren over in gesprek gegaan. Wat ik opmerkelijk vond, was dat alle jongeren in het gesprek aangaven zich vaak zorgen te maken. Zonder uitzondering maakten alle jongeren zich zorgen over schoolzaken, zoalspestgedrag of prestatiedruk.

Marloes Kleinjan
Marloes Kleinjan

Ondanks dit soort zorgen, bleek dat de jongeren over het algemeen erg gelukkig waren en veel vrijheid ervaarden om eigen keuzes te maken. Onder hen bevond zich echter ook een kleine groep, die aangaf erg veel zorgen en negatieve gevoelens te hebben. Over deze kleine groep weten we maar weinig. Onderzoeken, zoals het HBSC onderzoek, schetsen namelijk vaak een landelijk overzicht van het welbevinden van de jeugd.

We weten dus uit HBSC wel dat er een kwetsbare groep is, maar hoe die kwetsbare groep jongeren er precies uit ziet en in hoeverre deze last heeft van ernstige psychische klachten, is voor ons nu niet zichtbaar. Ik geloof dat we hier iets mee moeten. Als we deze kwetsbare groep jongeren door middel van onderzoek beter in kaart brengen, kunnen we hen beter begeleiden en mogelijk hun mentale gezondheid versterken.''

Hoe ga je dit onderzoek uitvoeren?

''Om de kwetsbare jongeren beter in beeld te krijgen, heb je niet alleen deze groep maar alle groepen van de Nederlandse jeugd nodig. Je wilt namelijk ook inzicht hebben in de groep jongeren met wie het goed gaat en de groep die op het randje wiebelt. Het liefst zou ik inzicht in de jeugd verkrijgen door middel van een psychiatrisch epidemiologische studie. Hiermee kan ik de ontwikkelingen van de Nederlandse jeugd een aantal jaar volgen.

Door tweejaarlijkse metingen te kunnen uitvoeren, worden alle groepen beter in beeld gebracht. Hierdoor kun je ook beter inschatten hoe je het best hulp of preventie kunt bieden. De juiste vorm van preventie kan cruciaal zijn bij het versterken van de mentale gezondheid.''

 Is er momenteel nog geen sprake van preventie?

''Er is wel preventiemateriaal, maar dit is nog niet voldoende getest. Dit betekent dat er vaak bepaalde preventie wordt ingezet, zonder dat er gekeken is naar de effectiviteit. Daarnaast is er in het preventiemateriaal ook geen goed overzicht. Omdat er zo veel preventiemateriaal is, weten scholen bijvoorbeeld vaak niet goed waar ze moeten beginnen met zoeken of hoe ze moeten kiezen. Ik wil hier meer duidelijkheid in verschaffen, door in kaart te brengen wat werkzame programma’s zijn.

Maar niet alleen dat: het is ook belangrijk om te kijken welke programma’s werken voor welke kinderen. De meest kwetsbare groep heeft namelijk andere aandacht en preventie nodig dan de andere groep jongeren. Door dit te ontwikkelen en de preventie aan jongeren aan te bieden, hoop ik hun weerbaarheid te versterken en de verborgen zorgen weg te nemen.''

Op 1 oktober houdt Marloes Kleinjan haar oratie in het Academiegebouw in Utrecht.

Als we de kwetsbare groep jongeren in kaart brengen, kunnen we hen beter begeleiden en mogelijk hun mentale gezondheid versterken.

Prof dr. Marloes Kleinjan
hoogleraar ‘Youth Mental Health Promotion’ en programmahoofd Epidemiologie bij het Trimbos-instituut

Prof. Dr. Marloes Kleinjan is hoogleraar ‘Youth Mental Health Promotion’ en onderzoeker bij het thema spelen = gezond opgroeien en het thema YOUth got talent binnen de hub KinderKennisCentrum. Hiernaast is zij ook werkzaam bij het Trimbos-instituut als Programmahoofd Epidemiologie. 

ONDERZOEKSTHEMA JEUGD

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?