Hub KinderKennisCentrum

Wat is het KinderKennisCentrum?

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Onder de vlag van het Utrechtse KinderKennisCentrum werken onderzoekers samen om de vele aspecten van kinderontwikkeling (en de factoren die daaraan bijdragen) beter te leren begrijpen. 

Het opgroeien van kinderen is een prachtig, maar ingewikkeld proces. Wij slaan in Utrecht de handen ineen om dit beter te begrijpen.
EEG meting in het KinderKennisCentrum

Grote geesten denken misschien wel hetzelfde, maar ze denken ook vaak in verschillende richtingen en vanuit verschillende standpunten. Ze hebben dus een centraal punt nodig, om samen mooie resultaten te bereiken: of het nu wetenschappers, ondernemers, leerkrachten, studenten of innovators betreft. Om deze behoefte te vervullen, ontwikkelt Dynamics of Youth het KinderKennisCentrum. Een fysieke en virtuele broedplaats, waar ideeën kunnen ontstaan en groeien.

Wat gebeurt er bij het KinderKennisCentrum?

Als broedplaats voor innovatief, interdisciplinair onderzoek biedt het KinderKennisCentrum mogelijkheden voor samenwerking tussen kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De nieuwste onderzoeksfaciliteiten ondersteunen en stimuleren het onderzoek binnen het KinderKennisCentrum; denk aan gemeenschappelijke datasets en labs.

Het KinderKennisCentrum voorziet onder andere in de infrastructuur voor YOUth, een grootschalig, langlopend cohortonderzoek dat duizenden kinderen volgt in hun ontwikkeling, vanaf de zwangerschap tot vroege volwassenheid.

Hoe kan jouw expertise ons vooruit helpen?
In het KinderKennisCentrum

Over grenzen heen

Het KinderKennisCentrum wordt de focus voor innovatief onderzoek dat vakgebieden overstijgt. Het levert vernieuwende, waardevolle kennis op als we onderzoek naar brein en cognitie combineren met onderzoek naar sociaal-psychologische omstandigheden, educatie, of maatschappelijke en culturele factoren.

Projecten rond interdisciplinaire thema’s

Binnen het KinderKennisCentrum bundelen wetenschappers hun krachten met maatschappelijke partners en campuspartners. Samen werken ze aan nieuwe projecten rondom interdisciplinaire thema’s. Deze zes thema’s vormen de komende jaren de kern van onze activiteiten.

Sluit je aan bij Dynamics of Youth

Is je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op. Om van het KinderKennisCentrum en de nieuwe interdisciplinaire projecten een succes te maken, kunnen we je hulp goed gebruiken!

Hoe sluit ik me aan?

Allereerst: iedereen is welkom. We nodigen je uit om met ons te praten over hoe we ons doel kunnen bereiken. Hoe kan jouw vakgebied daaraan bijdragen?

Neem contact op met onze uitvoerend directeur Petra van Dijk voor meer informatie.