1 oktober 2018 van 16:15 tot 17:00

Oratie Marloes Kleinjan

De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd

Marloes Kleinjan

Marloes Kleinjan wordt per 1 oktober 2018 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op het vakgebied van ‘Youth Mental Health Promotion’. Op die datum houdt zij haar oratie in het Academiegebouw te Utrecht.

Er is de laatste tijd veel over het welzijn van de jeugd in Nederland te doen geweest. Alarmerende koppen in het nieuws suggereren dat de jeugd het moeilijk heeft en dat onder andere de hoge druk die zij ervaren ten koste gaat van hun psychische gezondheid. Tegelijkertijd behoort de Nederlandse jeugd tot de gelukkigste jeugd van de wereld. Dat lijkt tegenstrijdig. 

Hoe zit het nu met het welbevinden en de psychische gezondheid van de jeugd, wat weten we wel en niet? Wat is nodig om de psychische gezondheid van de jeugd te waarborgen en optimaal te ondersteunen? Deze vragen staan centraal in Marloes Kleinjans oratie ‘De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd’.

Begindatum en -tijd
1 oktober 2018 16:15
Einddatum en -tijd
1 oktober 2018 17:00
Hoogleraar
Dr. Marloes Kleinjan
Leerstoel
Catrin Finkenauer
Oratie
De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd