4 juli 2018

Filosofisch Kwintet met Bas van Bavel

"De groeiende ongelijkheid is een fout van ons systeem."

© iStockphoto.com/C_Fernandes

Hoe kijken we in 2050 terug op de huidige maatschappij? Dat is de vraag die centraal staat dit seizoen in televisieprogramma Het Filosofisch Kwintet. In de tweede aflevering wordt het thema 'Groeiende ongelijkheid' besproken. Onder de gasten is prof. dr. Bas van Bavel (Economische en sociale geschiedenis). Op 8 juli werd de aflevering over ‘Groeiende ongelijkheid’ uitgezonden. 

Hij vreest dat de kloof tussen arm en rijk in 2050 onoverbrugbaar is geworden. Dat komt vooral door de groeiende kloof tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen. Die tendens is volgens hem al veertig jaar gaande. "En er is geen aanwijzing dat dit proces stopt, ook omdat het versneld wordt door robotisering. Dat maakt het kapitaal nog profijtelijker en winstgevender, en arbeid nog overbodiger." Uiteindelijk zal dit het einde voor de democratie betekenen, vreest hij. De geschiedenis leert dat mogelijke oplossingen liggen in samenwerkingsverbanden als coöperaties en verenigingen. Maar dat is nog niet zo makkelijk in de hedendaagse gefragmenteerde samenleving waarin individualisering hoogtij viert.

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
prof. dr. Bas van Bavel

Bas van Bavel

Bas van Bavel is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.