6 april 2018

Bas van Bavel bij Buitenhof over de kloof tussen arbeid en kapitaal

© iStockphoto.com
© iStockphoto.com

Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar werknemers merken daar nog niet veel van in de portemonnee. De bedrijfswinsten stijgen daarentegen wel. Dat maakt de vraag hoe we moeten omgaan met de verdeling tussen arbeid en kapitaal weer terug van weggeweest. Prof. dr. Bas van Bavel (Economische en sociale geschiedenis) discussieerde over die vraag in Buitenhof met Sylvester Eijffinger en Mirjam de Rijk.

Hoe komt het dat de macht van kapitaal zo is toegenomen ten opzichte van de positie van arbeid? Dat zit volgens Van Bavel in twee factoren. "De een is schaalvergroting, mondialisering, waardoor kapitaal veel makkelijker een uitweg kan vinden elders. En de tweede is de deregulering van financiële markten. Dat betekent dat de onderhandelingspositie van kapitaal sterker is geworden, terwijl aan de kant van de arbeid de vakbeweging een verminderde onderhandelingsmacht heeft. Omdat wij met zijn allen ervoor hebben gekozen het krachtenspel tussen kapitaal en arbeid over te laten aan de markt, leidt dat ertoe dat de sterkste, dus in dit geval kapitaal, de overhand krijgt."

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel

Bas van Bavel

Bas van Bavel is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.