Wat gebeurt er bij het Knowledge Transfer Office (KTO)?

Utrecht Holdings brengt wetenschappelijk onderzoek naar de markt en de maatschappij

We proberen in een hele vroege fase van een onderzoek al in te schatten wat het voor de maatschappij zou kunnen betekenen. Aan het woord is Tessa Scharringhausen, sinds september 2020 directeur Knowledge Transfer bij Utrecht Holdings. Samen met haar team brengt ze maatschappelijk relevant onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht naar de markt.

Over deze serie

Als universiteit willen we onze kennis beschikbaar stellen aan de samenleving en oplossingen aandragen, vertelt collegevoorzitter Anton Pijpers. Een bijdrage leveren aan de maatschappij kan op veel manieren, onze kennis vermarkten is daar een van. We stimuleren onze studenten en collega’s om ondernemend te zijn: neem het initiatief, en ga niet zitten wachten tot een ander iets doet.

In deze interviewreeks van het UU Centre for Entrepreneurship maak je kennis met de mensen die jou kunnen helpen je idee verder te brengen, of dat mede mogelijk maken. In de linkerkolom vind je de andere artikelen in deze serie.

Commercieel kijken naar kennis

Tessa Scharringhausen, directeur Knowledge Transfer bij Utrecht Holdings
Tessa Scharringhausen

Wat gebeurt er bij Utrecht Holdings?

Utrecht Holdings is het Knowledge Transfer Office (KTO) van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Wij willen graag dat de instellingen impact kunnen maken met alles dat bedacht en uitgevonden wordt. Dat kan op veel manieren, denk aan publicaties of publiek-private samenwerking.

Bij Utrecht Holdings kijken we vanuit een commercieel perspectief: het intellectueel eigendom dat wordt ontwikkeld bij beide instellingen zo goed mogelijk naar de markt te brengen. Met ons team van zestien collega’s faciliteren wij het traject van vinding naar de markt. Wij zorgen voor commercial tech transfer.

Wat bedoel je met tech?

Kennis, waarde. Tech transfer is jargon, in het Nederlands zeggen we kennisoverdracht.

Gaat het altijd om technologie?

Het gaat om al het IP, het intellectuele eigendom. Wel of niet gepatenteerd, auteursrechten… er zijn verschillende vormen die elk op verschillende manieren beschermd kunnen worden. Als patentbescherming noodzakelijk of belangrijk is, zorgen wij daarvoor. Hiervoor hebben wij als Utrecht Holdings mandaat vanuit beide instellingen.

Van universiteiten wordt steeds meer verwacht dat onderzoek ten goede komt aan de gehele samenleving.

Van wie is een idee?

Alle resultaten uit onderwijs en onderzoek, ontwikkeld door medewerkers in loondienst, zijn eigendom van de universiteit. Om te voorkomen dat er sprake is van staatssteun moet er een fair market price betaald worden door een spin-off of commerciële partij die met de vinding verdergaat op de markt in de private sector. Deze marktconforme prijs wordt vastgelegd in een licentieovereenkomst.

Soms zit daar een spanningsveld. Stel, het wordt een spin-off. Dan is de ondernemer vaak ook de onderzoeker. Ineens zit je aan de andere kant van de tafel en heb je te maken met voorwaarden waaronder je mag ondernemen met je vinding. Het komt weleens voor dat iemand die voorwaarden niet leuk vindt. Dat kan en dat mag, en daar kunnen we dan over praten.

Wanneer is wetenschappelijk onderzoek commercieel interessant?

We proberen in een hele vroege fase van een onderzoek al een waardering van de innovatie te maken. Dit is een inschatting van wat het in de praktijk zou kunnen betekenen, een waardepropositie, en wat er voor nodig is om die praktijk ook te halen. Dat is ingewikkeld. Het heeft nog zo veel ontwikkeling nodig, er kan veel misgaan, het kan ineens veel beter gaan. Soms verandert de toepassing gaandeweg, dan heb je ineens een hele andere klantengroep. Het is bijna niet te voorspellen. En zet er dan ook nog maar een goede prijs op.

Gelukkig hebben we veel ervaren medewerkers die goed begrijpen hoe wetenschappers werken. Die ervaring bepaalt samen met beschikbare data, inzichten uit interviews met klanten en alle markt- en haalbaarheidsanalyses die we uitvoeren of we de volgende stap zetten in het traject naar de markt.

Een onderzoeker hoeft geen ondernemer te worden. Het gaat echt om de gedachte ‘misschien is mijn onderzoek wel interessant voor de maatschappij’.

We hebben bij Utrecht Holdings de ambitie om een van de beste KTO’s in de wereld te worden. Om dit te bereiken willen we meer high potential opportunities benutten.

Bij ‘high potential’ heb je het in feite over een verkoopbare waardepropositie die in een bepaalde mate meetbare impact maakt. We verkopen bijzonder intellectueel eigendom op het gebied van algoritmes, duurzaamheid, life sciences, farmacie en medische technologie. Het gaat meestal al snel om een grote groep patiënten, dus de impact kunnen we dan wel definiëren.

Hoe komt een onderzoeker bij jullie terecht?

Het begint met een onderzoeksresultaat: het werkt of heeft aantoonbare potentie. Dat zou een start kunnen zijn voor het aanvragen van een patent of een gesprek met een marktpartij. De onderzoeker kan zelf de marktpartij worden en een startup starten, of we gaan in gesprek met een bestaande marktpartij.

Soms is het daarvoor nog te vroeg en is er meer onderzoek nodig. Dat is niet erg, het heeft juist voordelen. Wij kunnen dan na een marktanalyse een meer vraaggestuurde onderzoeksopdracht geven, zodat de verdere ontwikkeling meer op de beoogde markttoepassing kan aansluiten. Zo kan impact gemaakt worden. Anders blijft het soms te fundamenteel.

Onderzoekers kunnen ook bij ons terecht voor advies over IP-afspraken bij een samenwerking of grote consortiumaanvraag. Onderzoek kan uitmonden in IP of gezamenlijk IP dat tot een commerciële deal kan leiden. Afspraken daarover leg je idealiter vooraf vast.

Een onderzoeker hoeft geen ondernemer te worden. Het gaat echt om de gedachte ‘misschien is mijn onderzoek wel interessant voor de maatschappij’. En dan hoop ik dat de volgende gedachte is: ‘Laat ik eens bij Utrecht Holdings aankloppen om te kijken of zij er iets mee kunnen.’

Ondernemen met jouw onderzoek?

Onderzoekers die denken een octrooieerbare of commercieel interessante vinding te hebben kunnen in overleg met hun Research Support Office bij Utrecht Holdings een Invention Disclosure Form invullen. Meer informatie over academisch ondernemerschap voor UU-medewerkers is te vinden in de gids Van Onderzoeker naar Academisch Ondernemer. Medewerkers van het UMC Utrecht kunnen terecht op hun intranet.

Invention Disclosure Form
UU-gids 'Van Onderzoeker naar Academisch Ondernemer'
Academisch ondernemerschap bij het UMC Utrecht (intranet)