Van onderzoek naar onderneming

Impact maken met academische kennis, kennisvalorisatie, kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door maatschappelijk relevant onderzoek te vermarkten.

Ben je in dienst bij de Universiteit Utrecht in een academische functie en denk je erover hiermee de markt op te gaan? Dan is de gids Van Onderzoeker naar Academisch Ondernemer samengesteld voor jou. In deze gids zetten we de stappen die je moet doorlopen om een onderneming te starten op een rijtje. Ook laten we zien bij welke ondersteuningsdiensten je terecht kunt.

Download de complete gids

Stappenplan academisch ondernemen

Bij elke stap naar een (nieuwe) onderneming horen andere actiepunten en uitdagingen. Waar begeef jij je op de ladder en wie kan jou bij deze stap het beste verder helpen?

Stappenplan: van onderzoek naar onderneming. Download de informatiegids of lees de beknopte versie onder deze afbeelding.
Overzicht van alle stappen — Van onderzoek naar academisch ondernemerschap

1. Van concept naar startup

Je loopt rond met een idee voor een kennisintensieve onderneming of vermoedt dat je onderzoek commercieel interessant kan zijn. Wie kunnen je dan helpen om dit verder te verkennen?

 

2. Van wie is deze kennis eigenlijk?

Alle resultaten uit onderwijs en onderzoek, ontwikkeld door onderzoekers in loondienst van de Universiteit Utrecht, zijn volgens de cao eigendom van de instelling. Dit betekent niet dat je als onderzoeker geen zeggenschap hebt over jouw werk. Het betekent wel dat je een aantal zaken rond intellectueel eigendom waarmee je meer wilt doen dan publiceren, goed op een rijtje moet zetten.

3. Belangenconflicten en wetenschappelijke integriteit

Op welke wijze wil je betrokken zijn bij de op te richten onderneming? Ben je een ondernemende onderzoeker in loondienst of waag je de stap naar het ondernemerschap?

 

4. Een goede businesscase opstellen

Hoe ga je jouw onderzoek of idee in de markt zetten, en wie heb je daarvoor nodig?

5. De benodigde licenties

Als jij vanuit jouw onderwijs en onderzoek in loondienst van de Universiteit Utrecht iets bedacht of ontwikkeld hebt, is de universiteit conform de cao eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (IP) daarop. Wil jij ermee naar de markt? Dan heb je een licentie nodig.

 

6. Je bedrijf oprichten en financieren

Bij oprichting van het bedrijf leg je een aantal afspraken juridisch vast in aandeelhouders-, samenwerkings- en licentieoverenkomsten en schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel. Ook ga je op zoek naar (externe) financiering.

7. Faciliteiten

Welke faciliteiten heeft het bedrijf nodig? Kantoorruimte, een laboratorium of speciale apparatuur? Informeer je tijdig over de mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld eens naar:

Bij wie kun je terecht?

De oprichting van een onderneming is een proces dat - ongeacht welke rol je in een mogelijke spin-off gaat bekleden - impact zal hebben op je bestaande werkzaamheden. Betrek al in een vroeg stadium je leidinggevende in het proces. Dit maakt het makkelijker wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

De Universiteit Utrecht stelt verschillende ondersteuningsdiensten ter beschikking voor academisch personeel met de wens om een onderneming te starten:

 


Dit is een beknopte weergave van de gids Van Onderzoeker naar Academisch Ondernemer. Voor meer informatie over de verschillende ondersteuningsdiensten, benodigde licenties en de juridische (oprichtings)documenten kun je de complete gids bekijken.

Download de complete gids