Gesprek met de leidinggevende

Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken

Medewerkers mogen van de universiteit verwachten dat er aandacht is voor hun inzet, voor de kwaliteit van het werk en de resultaten. Naast dagelijkse contacten wordt daarom minstens eenmaal per jaar door middel van een ‘beoordelings- en ontwikkelingsgesprek’ de tijd genomen om te praten over het werk nu, de afspraken voor het volgende jaar en de ontwikkelingsmogelijkheden en wensen voor de nabije toekomst.

Ondersteuning

Krijgt een medewerker te maken met ziekte of problemen thuis of op de werkplek, dan blijft de universiteit zoveel mogelijk met de medewerker in gesprek. Ook over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot werken op dat moment. Mocht het nodig zijn, dan is er professionele ondersteuning van een re-integratiedeskundige, bedrijfsarts en/of  bedrijfsmaatschappelijk werker.

De Universiteit Utrecht heeft ook een vertrouwenspersoon voor situaties waarbij een medewerker behoefte heeft aan een gesprek met een onafhankelijk persoon. Deze persoon kan ook bemiddelen bij eventuele conflicten.