Over de Faculty Club

Hartje stad

De Faculty Club is gehuisvest in een middeleeuws pand, achter het Academiegebouw en naast de Pandhof. Achter de Dom 7 is beroemd om zijn robuuste toren en heeft een geschiedenis die teruggaat tot ver in de Middeleeuwen. De universiteit gebruikt het pand sinds 150 jaar. De Faculty Club is er vanaf 1998 gehuisvest.

Achter de Dom, Faculty Club
Achter de Dom, Faculty Club

Achter de Dom 7

De geschiedenis van het pand voert terug naar de Middeleeuwen. Een kanunnik van de Dom bouwde op grond van het kapittel een groot, stenen huis, een claustraal huis genoemd. Het bestond uit een toren en een zijvleugel.

De woontoren, met ingang Achter de Dom, is rond 1400 gebouwd, de zijvleugel is van zo'n vijftig jaar later. De laatste bewoner verkocht het pand in 1810 aan het Rijk, dat het in 1813 per keizerlijk decreet overdroeg aan de stad Utrecht. De stad vestigde er het hoofdbureau van politie. In 1867 nam de Universiteit Utrecht het pand in gebruik. Die liet het inrichten als Academiegebouw. De voormalige cipierswoning naast de toren werd de pedelswoning. In 1892 werden het voormalig Kapittelhuis van de Dom, en het voormalig claustraal huis, opgenomen in het toen voltooide Academiegebouw zoals wij dat nu kennen. De pedelswoning werd gesloopt. 

Faculty Club huiskamer
Faculty Club huiskamer

Huiskamer van de universiteit

Het vijftiende-eeuwse claustraal huis krijgt in 1998, na een lange en gevarieerde 'carrière' als woonhuis, gevangenenplaats, politiebureau, curatorenkamer en collegezalencomplex, een nieuwe functie: 'huiskamer van de Universiteit Utrecht', oftewel Faculty Club. Meer over de geschiedenis van het pand Achter de Dom 7 kunt u vinden in het boekje "Achter de Dom 7", deel 7 uit de Utrechtse Monumentenreeks. Dit boekje is verkrijgbaar in de Faculty Club voor 5 euro.