Praktische informatie

Informatie over toegankelijkheid van het gebouw en de aanwezige voorzieningen is te vinden op de locatiepagina van de Faculty Club.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten:

Ingang Faculty Club