Lezingen

Lezingen vormen een vast onderdeel van onze activiteiten. Bij het samenstellen van de lezingen proberen we luchtige en wetenschappelijke onderwerpen met elkaar te verbinden. Zo brengen we de discussie op gang, die soms tot in de late uurtjes gevoerd wordt. 

  • Lezing
  • Huiskamer Faculty Club
  • Lezing

In het afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld meegenomen in de ‘making of’ van het kunstwerk Skyscraper (de blauwwitte walvis die enkele maanden in de singel bij Tivoli Vredenburg uit het water sprong). Hierin werd ingegaan op de relatie tot het multidisciplinaire Utrechtse onderzoek naar de oorzaken en schadelijke gevolgen van de ‘plastic soep’.

Verder zijn we ingewijd in de geheimen van Duitsland tijdens een lezing op de Duitse avond. Ook stonden er verschillende lezingen van Studium Generale op het programma, voorafgegaan door een diner in de Huiskamer met een korte inleiding door de gastspreker.

Terugblik op enkele lezingen