Beleids- en visiedocumenten

De doelstellingen van de Universiteit Utrecht op het gebied van duurzaamheid zijn in verschillende beleids- en visiedocumenten vastgelegd:

Strategisch Plan 2021-2025

Basisdocument biodiversiteit Utrecht Science Park

Strategisch Duurzaamheidsplan Vastgoed & Campus, Facilitair Service Centrum en ITS

Visie Programma Duurzaamheid 2019-2022

Duurzaamheidsmonitor
 

Meetjaar: 2018

Meetjaar: 2019

Meetjaar: 2020