Beleids- en visiedocumenten

De doelstellingen van de Universiteit Utrecht op het gebied van duurzaamheid zijn in verschillende beleids- en visiedocumenten vastgelegd:

Duurzaamheidsmonitor