Duurzaamheid op de Universiteit Utrecht

De transitie naar een duurzame samenleving begint steeds meer vorm te krijgen en te versnellen. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vastgesteld in Europees en Nederlands beleid en steeds vaker vertaald naar wetgeving. Zo stellen de Europese Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord grote ambities voor vastgoed en mobiliteit. Wetgeving op rapportageverplichtingen zal in de toekomst verplichtend zijn als instrument om de transitie te versnellen. 

Vanuit onze publieke rol als universiteit dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling vormt dan ook een van de leidende principes van de Universiteit Utrecht (Strategisch Plan 2025). Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad heeft de UU in het Strategisch Plan een aantal duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd die de UU beoogt binnen afzienbare tijd te behalen.

CO2-neutraal en Aardgasvrij?

Hoe maakt de Universiteit Utrecht de energievoorziening CO2-neutraal en Aardgasvrij?

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal en in 2040 aardgasvrij zijn. In deze video zie je hoe we deze doelen willen behalen.

illustratie anders reizen duurzaamheidsmonitor

 
Nieuwe generatie kritische wereldburgers

Duurzaamheid in onderwijs

Het masterprogramma van CHARM-EU

Duurzaamheidsvraagstukken samen aanpakken

Het CHARM-EU masterprogramma Global Challenges for Sustainability is een primeur: voor het eerst kunnen studenten in Europa een joint degree master volgen. Global Challenges for Sustainability heeft een transdisciplinair karakter en focust op concrete, maatschappelijke vraagstukken over water, voeding en gezondheid. 

illustratie duurzaam onderzoek duurzaamheidsmonitor

 
Meer multidisciplinair onderzoek als basis voor oplossingen

Duurzaamheid in onderzoek

Duurzaamheid in bedrijfsvoering