Energie

Het verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijk aspect van de duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht.

De strategie daarbij vloeit direct voort uit de Trias Energetica:

  • reductie energieverbruik
  • transitie naar duurzame energie
  • maximaal rendement uit fossiele brandstoffen
Medewerker drukt op de uitknop van een laptop.
Medewerker drukt op de uitknop van een laptopscherm.

Reductie energieverbruik

De doelstellingen voor het terugbrengen van het energiegebruik zijn vastgelegd in de gemaakte Meerjarenafspraak-3, waarin in het jaar 2020 een efficiëntieverbetering van 30% gerealiseerd moet zijn ten opzichte van het referentiejaar 2005. Duurzame huisvesting speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Zonnepanelen op Utrecht Science Park. Foto van Ivar Pel.
Zonnepanelen van de universiteit. Foto van Ivar Pel.

Transitie naar duurzame energie

Wat betreft de transitie naar duurzame energie zet de Universiteit Utrecht in het Utrecht Science Park onder andere in op energieopwekking met behulp van zonnepanelen. Ook maakt de universiteit gebruik van warmte- en koudeopslag. Dat gebeurt op twee locaties: Noordwestwerk en het terrein van Diergeneeskunde.

De Universiteit Utrecht heeft zelf geen windmolens, maar koopt 100% groene energie in die wordt opgewekt door windmolens in Nederland. Daarmee schaart de Universiteit Utrecht zich samen met TU Delft en Nyenrode Business University bij de groenste universiteiten, aldus onderzoek van Greenpeace.

Haalbaarheidsonderzoek windenergie

De universiteit wil nog een stap verder gaan en onderzoekt in 2020 de haalbaarheid van het opwekken van windenergie op eigen terrein. Naar verwachting is het begin volgend jaar duidelijk of en op welke manier windmolens in het Utrecht Science Park een goede kans van slagen hebben. Hier lees je meer over het haalbaarheidsonderzoek.
 

Warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park.
Warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park. Foto van Maarten Hartman.

Maximaal rendement uit fossiele brandstoffen

Uit fossiele brandstoffen wordt maximaal rendement verkregen door de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte in warmtekrachtcentrales. De warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt ingezet voor de verwarming van gebouwen.