Energie

Het verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijk aspect van de duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht.

De strategie daarbij vloeit direct voort uit de Trias Energetica:

  • reductie energieverbruik
  • transitie naar duurzame energie
  • maximaal rendement uit fossiele brandstoffen
Reductie energieverbruik
Medewerker drukt op de uitknop van een laptop.
Medewerker drukt op de uitknop van een laptopscherm.

De doelstellingen voor het terugbrengen van het energiegebruik zijn vastgelegd in de gemaakte Meerjarenafspraak-3, waarin in het jaar 2020 een efficiëntieverbetering van 30% gerealiseerd moet zijn ten opzichte van het referentiejaar 2005. Duurzame huisvesting speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Transitie naar duurzame energie
Zonnepanelen op Utrecht Science Park. Foto van Ivar Pel.
Zonnepanelen van de universiteit. Foto van Ivar Pel.

Wat betreft de transitie naar duurzame energie zet de Universiteit Utrecht in Utrecht Science Park De Uithof onder andere in op energieopwekking met behulp van zonnepanelen. Ook maakt de universiteit gebruik van warmte- en koudeopslag. Dat gebeurt op twee locaties: Noordwestwerk en het terrein van Diergeneeskunde.

De Universiteit Utrecht heeft zelf geen windmolens, maar koopt 100% groene energie in die wordt opgewekt door windturbines in Nederland. Daarmee schaart de Universiteit Utrecht zich samen met TU Delft en Nyenrode Business University bij de groentste universiteiten, aldus onderzoek van Greenpeace. Greenpeace: "Deze voorlopers laten zien dat het wel kan!"

Vanaf 2018 verduurzaamt de Universiteit Utrecht de gasinkoop door gecertificeerd vertogas in te kopen. Vertogas is biogas dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en gebruikswaarde als het Nederlandse aardgas. Dit is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest. Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron.

Maximaal rendement uit fossiele brandstoffen
Warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park.
Warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park. Foto van Maarten Hartman.

Uit fossiele brandstoffen wordt maximaal rendement verkregen door de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte in warmtekrachtcentrales. De warmte die vrijkomt bij de  elektriciteitsproductie wordt ingezet voor de verwarming van gebouwen.