Vastgoedstrategie

De Universiteit Utrecht investeert in de huisvesting van de toekomst. Ontmoeten en interdisciplinair samenwerken wordt steeds belangrijker. Ambities op het vlak van onderwijs, onderzoek, organisatie en duurzaamheid vragen om aanpassingen van onze huisvesting: Campus Development.

Samen bouwen aan huisvesting van de toekomst

Elke twee jaar een update

Iedere twee jaar nemen we het huisvestingsplan onder de loep om bij te blijven bij actuele situaties en voortschrijdend inzicht. Daarmee maken we van het strategisch managen en ontwikkelen van de huisvesting een vaste pijler in de strategie en plannen van de Universiteit Utrecht.

Efficiënte gebouwenportefeuille

De update van het Strategisch huisvestingsplan pakken we zorgvuldig aan in goed overleg en samenwerking met de betrokken faculteiten en onderdelen. In verband met kostenbeheersing moet de Universiteit Utrecht haar vierkante meters efficiënter gebruiken, dus we krimpen ongeveer 30% in onze vierkante meters. De opbrengsten komen ten goede aan onderwijs en onderzoek. Door hybride te werken en studeren is krimp in meters mogelijk. Corona heeft ons laten zien dat dit heel goed kan. Wel blijft de Universiteit Utrecht dé plek om elkaar te ontmoeten. 

Onze activiteiten concentreren zich de komende jaren op twee plekken: de historische binnenstad en het Utrecht Science Park. We ontmantelen, renoveren, bouwen en sommige locaties worden afgestoten.

De strategische en functionele kaders die centraal staan:

  • Er is huisvesting voor iedereen.
  • Huisvesting en campus ondersteunen ontmoeten, het vormen van een hechte gemeenschap en multidisciplinaire samenwerking.
  • Gebouwen zijn en blijven veilig en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Gebouwen, energie en gebiedsontwikkeling zijn duurzaam, flexibel en toekomstbestendig.
  • Huisvestingskosten mogen maximaal 15% uitmaken van de totale omzet van de universiteit.