In 2030 wil de UU geen afval meer verbranden of storten. Door afval te verminderen en afvalverwerking te optimaliseren gaan we als universiteit naar een bedrijfsvoering waarin we niet meer spreken van afval, maar van grondstoffen.

                

Zo wordt de UU Zero waste in 2030: uitgelegd in twee minuten.

                

Zero Waste in vier stappen:

 • Inzicht in afval

  Kennis over hoe en waar het afval ontstaat, materiaalgebruik en hoe verschillende afvalstromen worden verwerkt leidt ertoe dat gestuurd kan worden op processen zoals inkoop, inzameling en verwerking.
  Lees meer
 • Circulair inkopen

  De manier waarop we inkopen en het type product dat we kopen is van invloed op het afval dat uiteindelijk ontstaat aan het einde van de keten.
  Lees meer
 • Afval scheiden

  Afval wordt gescheiden ingezameld. Hoe beter wij dit doen, des te meer afval we kunnen hergebruiken of recyclen, en des te minder (rest)afval we moeten verbranden.
  Lees meer
 • Hoogwaardig hergebruik

  Wanneer afval gescheiden ingezameld wordt, kunnen producten en materialen hoogwaardiger worden verwerkt.
  Lees meer

Zero waste gevat in vier cijfers

            

 • 59% van al het afval van de UU wordt hoogwaardig verwerkt.
 • Er wordt jaarlijks gemiddeld 1.941.810 kilo afval weggegooid op de hele UU.
 • Er wordt jaarlijks gemiddeld 794.603 kilo afval verbrand of gestort.
 • We kunnen het restafval met 83% verminderen door beter afval scheiden.