Nieuws

Nieuwsberichten Universiteit Utrecht

Zonnepanelen en windmolen
22 augustus 2019
Kiezen we voor de conventionele aanpak van CO2-opslag, biomassa en waterstof, of voor synthetische brandstoffen?
20 augustus 2019
Rutger Claassen en Anna Gerbrandy winnen ‘Outstanding Article Award of 2018’ voor hun artikel.
20 augustus 2019
Ontwikkelingsgeografen onderzoeken hoe de vestiging van migranten van buiten de EU kan bijdragen aan de leefbaarheid van krimpregio’s.
Studenten begeleiden scholieren tijdens scheikundepracticum
19 augustus 2019
Een prachtig initiatief dat ondersteuning verdient, vinden ook de vicedecanen van de Nederlandse bètafaculteiten.
handen wassen
15 augustus 2019
Advies: neem zelf een ontsmettingsmiddel mee naar een festival.
© iStockphoto.com
15 augustus 2019
Er is nog veel ongelijkheid op festivals, maar is een vrouwenquotum wenselijk? Astrid Kerchman, Pauline Salet en Sara Lambrecht lichten toe.
14 augustus 2019
Urgent action is needed to minimise the disruption of sediment delivery and improve the resilience of deltas, concludes by a new study lead by Dr Frances Dunn.
8 augustus 2019
Hydrologen van de Universiteit Utrecht leverden met hun berekeningen de basis voor de Waterrisico-atlas 2019.
Tanden poetsen hond
2 augustus 2019
Hond of mens, een kies trekken is hetzelfde
Rembert Duine
1 augustus 2019
Rembert Duine doet onderzoek naar harde gecondenseerde materiefysica, in het bijzonder ultrakoude atomen en spintronics.

Pagina's

RSS