Nieuws

Nieuwsberichten Universiteit Utrecht

Oudere dame bedient tablet (iStockphoto)
29 augustus 2019
Het Freudenthal Instuut gaat de mogelijkheden voor onderwijsinnovatie in het ouderenonderwijs verkennen.
28 augustus 2019
Verkeerde aannames, gekoppeld aan politieke beslissingen, maken gerelateerde problemen als verzilting en zeespiegelstijging nóg urgenter voor deltabewoners
UtrechtInc. Student Validation
27 augustus 2019
UtrechtInc. start twee nieuwe validatieprogramma’s voor studenten en wetenschappers die een start-up willen combineren met hun studie of onderzoek.
Erik van Sebille
27 augustus 2019
Oceanograaf Erik van Sebille ontvangt de medaille van de American Geophysical Union voor zijn significante bijdrage aan de geofysica.
23 augustus 2019
Daan Scheepers deed op Lowlands onderzoek naar veranderende sekserollen. En hij zag Anderson.Paak, die niet aan Prince kan tippen.
Zonnepanelen en windmolen
22 augustus 2019
Kiezen we voor de conventionele aanpak van CO2-opslag, biomassa en waterstof, of voor synthetische brandstoffen?
20 augustus 2019
Rutger Claassen en Anna Gerbrandy winnen ‘Outstanding Article Award of 2018’ voor hun artikel.
20 augustus 2019
Ontwikkelingsgeografen onderzoeken hoe de vestiging van migranten van buiten de EU kan bijdragen aan de leefbaarheid van krimpregio’s.
Studenten begeleiden scholieren tijdens scheikundepracticum
19 augustus 2019
Een prachtig initiatief dat ondersteuning verdient, vinden ook de vicedecanen van de Nederlandse bètafaculteiten.
handen wassen
15 augustus 2019
Advies: neem zelf een ontsmettingsmiddel mee naar een festival.

Pagina's

RSS