Publicaties UCERF

De onderzoekers van UCERF publiceren in vooraanstaande nationale en internationale monografieën en tijdschriften.

Omvangrijk Engelstalig onderzoek verschijnt in de serie European Family Law (EFL) uitgegeven door Intersentia (Antwerpen). Uitgeverij Stämpfli (Bern) neemt de Duits- en Franstalige publicaties in deze serie voor haar rekening.

Nederlandstalig onderzoek wordt gepubliceerd in de reeks Familie & recht van Boom Juridisch uitgevers (Den Haag). In de Ars Aequi UCERF-reeks verschijnen bundels over actuele ontwikkelingen in het familierecht ter gelegenheid van de jaarlijkse UCERF-symposia.

Hieronder staan enige kernpublicaties op onze onderzoeksterreinen.

Voor al onze publicaties: zie de profielpagina's van UCERF-onderzoekers.

Onze onderzoekers

Scheidingsonderzoek

Ouders houden kinderschoenen samen vast

Z. Rejaän, I.E. van der Valk, W. Schrama, I. van Aalst, A. Chen, C.G. Jeppesen de Boer, J. Houtkamp, S. Branje, ‘Adolescents’ Post-Divorce Sense of Belonging, An Interdisciplinary Review’ , European Psychologist 2021, p. 1-14.

W.M. Schrama, ‘Marriage and alternative status relationships in the Netherlands’, in: J. Eekelaar & R. George (red.), Routledge Handbook of Family Law and Policy, Oxfordshire: Routledge 2020, 2nd edition, p. 14-25.

C.G. Jeppesen de Boer, ‘Het Familierechtshuis. Digitaal scheiden op z’n Deens’, REP 2020/95, afl. 1, p. 40-45.

 

Arbeid, sociale zekerheid, zorg en gender

Vader met baby

R. de Wildt, M. Jonker, L. van Loon-Dikkers & K. Lünnemann, Kinderen missen recht op sociale zekerheid: Het Nederlands voorbehoud op artikel 26 IVRK, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2021.

L. Sosa, M. van den Brink, P. Jacobs & M. Burnside, Written opinion regarding the request for an advisory opinion on ‘Differentiated approaches to persons deprived of liberty’. The case of transgender persons in detentio , 2021.

E. Alofs & W.M. Schrama, Elderly Care and Upwards solidarity. Historical, Sociological and Legal Perspectives , Antwerpen: Intersentia 2020.

S.D. Burri, & F.M. de Kievit, ‘Wie betaalt de rekening van mantelzorg? Over financiële gevolgen bij langdurige mantelzorg en compensatie daarvan binnen het (erf- en successie)recht’, in: W. M. Schrama, & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 149-204).

M. Jonker & S.E. Heeger-Hertter, ‘Zorgbehoevende ouders in slecht weer - een zorg voor de overheid en/of hun kinderen’, in: W.M. Schrama en S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht - de rol van staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 205-250.

M. Jonker, A. Sarti, C.G. Jeppesen-de Boer & K. Lünneman, Omgang tussen grootouders en kleinkinderen: Een sociaalwetenschappelijke en rechtsvergelijkende studie, Den Haag: Boom Juridisch 2020.

M. van den Brink & J. Tigchelaar, Afwegingskader sekseregistratie: Eindrapport, Rijksoverheid 2020.

M. van den Brink e.a., ‘Framing gender identity registration amidst national and international developments: Introduction to ‘Bodies, identities, and gender regimes: Human rights and legal aspects of gender identity registration’, International Journal of Gender, Sexuality and Law 2020/1, afl. 1, p. 1-25. 

Kinderrechten en jeugdbescherming

Kind, schoenen, volwassene, schoenen, bescherming, foto: Daiga Ellaby via Unsplash

W.M Schrama, M. Freeman, N. Taylor & M. Bruning, International Handbook on Child Participation in Family Law , Antwerpen: Intersentia 2021.

S. Bou-Sfia, De betekenis van identiteitsrechten voor kinderen in het Nederlandse familierecht: Een onderzoek naar de artikelen 8 IVRK en 8 EVRM  (diss. Universiteit Utrecht), 2021.

M. Jonker, J. Tigchelaar, C. Finkenauer, K. Visser, & G. Stevens, ‘Dutch strategies for combating child poverty: a rights-based approach’, in: E. Marrus & P. Laufer-Ukeles (red.), Global reflections on children's rights and the law: 30 years after the convention on the rights of the child , New York: Routledge 2021, p. 251-264. 

J.I. Huijer, 'De waarde van empirisch onderzoek voor het materiele jeugdbeschermingsrecht', FJR 2021/18, afl. 4, p. 72-80.

J.I. Huijer, Leren van het verleden voor het heden. Een dossierstudie naar de rechtvaardiging van jeugdbescherming in de praktijk  (diss. Universiteit Utrecht), 2020.

C.R. Mol, S. Bou-Sfia & J.I. Huijer, 'Mijn wil is wet! De autonomie van minderjarigen in het Nederlandse personen- en familierecht,' in: W. Schrama & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie & individu , Boom Juridisch: 2020, pp. 91-147.

C.R. Mol, ‘Children’s Representation in Family Law Proceedings: A Comparative Evaluation in Light of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child,, International Journal of Children’s Rights, 27(1), 2019.

 

Afstammingsrecht, relatievermogensrecht en alimentatierecht

Familie fotoportret, foto: Charisse Kenion via Unsplash

W.M. Schrama, B. Dijksterhuis & N. Spalter, Commentaar & context Wet herziening partneralimentatie , Den Haag: Boom juridisch 2020. 

W.M. Schrama, J. Tigchelaar en Y. Yildiz, ‘De rol van de staat in het relatierecht’, in: W.M. Schrama & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van de staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 11-89.

M. Jonker, J. Wijngaard & N. van Foreest, ‘Proportioneel verdelen van draagkracht bij kinderalimentatie in samengestelde gezinnen’, EB 2020/63, afl. 7-8, p. 141-149.

N.D. Spalter, ‘Partneralimentatie’, in: W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Familierecht: een introductie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 367-394.

Internationale families

Kind aan boord van vliegtuig, foto: Octav Cado via Unsplash

W.M. Schrama, ‘Empowering Private Autonomy as a Means to Navigate the Patchwork of EU Regulations on Family Law’, in: J. Scherpe & E. Bargelli (red.), The interaction between family law, succession law and private international law, Cambridge: Intersentia 2021, p. 35-58.

H. van Eijken, ‘Connecting the Dots Backwards, What Did Ruiz Zambrano Mean for EU Citizenship and Fundamental Rights in EU Law? , European Journal of Migration and Law 2021/23, afl. 1, p. 48-67.

N.N. Tahir, ‘Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marriage Institution’, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 35, no. 1, 2021.

H. van Eijken, ‘Over ‘loyale’ en afhankelijke familiebanden: Unieburgerschap, Ruiz Zambrano en de betekenis daarvan in de Nederlandse rechtspraak’, in: A. Campo e.a. (red.), Loyale samenwerking binnen de EU, Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 169-181.

H. van Eijken & H.H.C. Kroeze, ‘Beperkingen van het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden in de lidstaten van de EU: Uit het oog, maar niet uit het hart?’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2020, afl. 3-4, p. 106-113.