Publicaties UCERF

De onderzoekers van UCERF publiceren in vooraanstaande nationale en internationale monografieën en tijdschriften.

Omvangrijk Engelstalig onderzoek verschijnt in de serie European Family Law (EFL) uitgegeven door Intersentia (Antwerpen). Uitgeverij Stämpfli (Bern) neemt de Duits- en Franstalige publicaties in deze serie voor haar rekening.

Nederlandstalig onderzoek wordt gepubliceerd in de reeks Familie & recht van Boom Juridisch uitgevers (Den Haag). In de Ars Aequi UCERF-reeks verschijnen bundels over actuele ontwikkelingen in het familierecht ter gelegenheid van de jaarlijkse UCERF-symposia.

Hieronder staan enige kernpublicaties op onze onderzoeksterreinen.

Voor al onze publicaties: zie de profielpagina's van UCERF-onderzoekers.

Scheidingsonderzoek
Ouders houden kinderschoenen samen vast

M.V. Antokolskaia, C.G. Jeppesen de Boer, G.C.A.M. Ruitenberg, W.M. Schrama, I.E. van der Valk,  P. Vrolijk, Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding, Een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2019

C. Jeppesen de Boer, Het gezag van de ongehuwde vader bezien vanuit een nationaal en Europees perspectief, Ars Aequi 2017 p. 89-95

Arbeid, sociale zekerheid, zorg en gender
Vader met baby

M. van den Brink & D. Snaathorst, Recht doen aan genderidentiteit - Evaluatie drie jaar Transgenderwet in Nederland 2014-2017, 2017, UCERF

M. van den Brink & P. Dunne, Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis - Report for the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, 2018, Brussels: DG Justice and Consumers.

S. Heeger-Hertter. & I. Koopmans, De facilitering en toerusting van werkende mantelzorgers in Nederland en Duitsland. in F. Pennings & J. Plantenga (Eds.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming, 2018 Zutphen: Uitgeverij Paris pp. 143-162.

Burri, S.D. (2018). Articuler vie professionnelle, familiale et privée aux Pays-Bas - quelle flexibilité pour les salariés ?. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 2018 (1), (pp. 32-45 ).

S. Burri, S. Heeger-Hertter & S. Rossetti, On-call work in the Netherlands: trends, impact and policy solutions, 2018, Genève: International Labour Office.

W. Schrama, C. Jeppesen & M. Jonker, De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief, 2018,  Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Afstammingsrecht, relatievermogensrecht en alimentatierecht
Familie fotoportret, foto: Charisse Kenion via Unsplash

E. van Wijk-Verhagen, De toepassing van de redelijkheid en billijkheid in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht, dissertatie 2018, Boom juridische uitgever

K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González-Beilfuss, M. Jänterä-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny, V. Todorova, Principles Of European Family Law Regarding Property, Maintenance And Succession Rights Of Couples In De Facto Unions, 2019, Intersentia

W. Schrama, Scenario’s voor het relatierecht - Van ‘alles blijft bij het oude’ via een hink-stap-sprong naar wetgeving voor alle samenleefrelaties. WPNR 2018 (7220), p. 1031-1038

W. Schrama & A. Autar, Compendium Samenwonen, 2018, Den Haag: SDU.

W. Schrama, Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2016, nr. 4, pp. 89-94.

S. Bou-Sfia, Het verbreken van de afstammingsband: (n)immer een weegschaal nodig?. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, 7/8 (44)

Internationale families
Kind aan boord van vliegtuig, foto: Octav Cado via Unsplash

M. Jonker en J. Tigchelaar, How is a Judicial Decision Made in Parental Religious Disputes? An analysis of determining factors in Dutch and European Court of Human Rights case law. In: Utrecht Law Review, 2016, Volume 12, Nr. 2, pp. 24-40.

H. van Eijcken, The Scope of Article 20 TFEU Clarified in Chavez-Vilchez: Are the Fundamental Rights of Minor EU Citizens Coming of Age?, European Law Review (2018), 43(6), pp. 949-970. 

C. Mol & T. Kruger, International child abduction and the best interests of the child: an analysis of judicial reasoning in two jurisdictions. Journal of Private International Law, 2018, 14 (3), (pp. 421-454).

M. Jonker en C. Jeppesen de Boer, Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rond internationale kinderontvoering. In: Tijdschrift voor relatierecht en praktijk, 2016, nr. 3, pp. 40-44.

V. Lazić, W. Schrama, J. Gray, L. Frohn, R. Blauwhoff, J. Verhellen, V. De Ruyck, P. Redondo, Recommendations to Improve the Rules on Jurisdiction and on the Enforcement of Decisions in Matrimonial Matters and Matters of Parental Responsibility in the European Union As part of the final output from the project ‘Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU’.

Kinderrechten en jeugdbescherming
Kind, schoenen, volwassene, schoenen, bescherming, foto: Daiga Ellaby via Unsplash

H. ter Haar, W. Kolkman en W. Schrama, L. Verstappen, Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen, 2017, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

S. Rap, J. Huijer, K. Hepping, Participatie van kinderen in gerechtelijke procedures, in: Hepping K, Rap S, Huijer J (eds.), De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging: Liber Amicorum Prof. dr. Ido Weijers. Den Haag: Boom criminologie, 2016, pp. 87-102