Publicaties UCERF

De onderzoekers van UCERF publiceren in vooraanstaande nationale en internationale monografieën en tijdschriften.

Omvangrijk Engelstalig onderzoek verschijnt in de serie European Family Law (EFL) uitgegeven door Intersentia (Antwerpen). Uitgeverij Stämpfli (Bern) neemt de Duits- en Franstalige publicaties in deze serie voor haar rekening.

Nederlandstalig onderzoek wordt gepubliceerd in de reeks Familie & recht van Boom Juridisch uitgevers (Den Haag). In de Ars Aequi UCERF-reeks verschijnen bundels over actuele ontwikkelingen in het familierecht ter gelegenheid van de jaarlijkse UCERF-symposia.

Hieronder staan enige kernpublicaties op onze onderzoeksterreinen.

Voor al onze publicaties: zie de profielpagina's van UCERF-onderzoekers.

Onze onderzoekers

Scheidingsonderzoek

Ouders houden kinderschoenen samen vast

W. Schrama, M.V. Antokolskaia, G. Ruitenberg, C. Jeppesen de Boer, & I. van der Valk, Achieving compliance with post-divorce parenting contact arrangements in the Netherlands: Problems and Possible Solutions. In M. Maclean (Ed.), Research Handbook on Family Justice Systems (pp. 112-128). Edward Elgar Publishing 2023.

W. Schrama, I. van der Valk, C. Jeppesen de Boer, & S. Branje. Een eerste verkenning van de resultaten in de nieuwe procedure gezamenlijk toegang ouders. EB, Tijdschrift voor Echtscheidingsrecht39, 2023, 101-105.

W. Schrama, Herziening van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2021(2), 34-39.

I. Reinders, Oost west, verhuizing best? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2022(7/8), 203-208. Article 42.

Z. Rejaän, I.E. van der Valk, W. Schrama, I. van Aalst, A. Chen, C.G. Jeppesen de Boer, J. Houtkamp, S. Branje, ‘Adolescents’ Post-Divorce Sense of Belonging, An Interdisciplinary Review’ , European Psychologist 2021, p. 1-14.

W.M. Schrama, ‘Marriage and alternative status relationships in the Netherlands’, in: J. Eekelaar & R. George (red.), Routledge Handbook of Family Law and Policy, Oxfordshire: Routledge 2020, 2nd edition, p. 14-25.

C.G. Jeppesen de Boer, ‘Het Familierechtshuis. Digitaal scheiden op z’n Deens’, REP 2020/95, afl. 1, p. 40-45.

Arbeid, sociale zekerheid, zorg en gender

Vader met baby

F. Schuthof, De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking binnen de Wet zorg en dwang bezien vanuit artikel 12 van het VN-verdrag HandicapHandicap & Recht2022(1-2), 10-17. 

M. Jonker, J. Tigchelaar, C. Finkenauer, K. Visser & G. Stevens, ‘Dutch strategies for combating child poverty: A child rights-based approach’, in: E. Marrus & P. Laufer-Ukeles (eds.), Global Reflections on Children’s Rights and the Law: 30 Years After the Convention on the Rights of the Child, London: Routledge 2021, p. 251-264.

J. Tigchelaar & M. van den Brink, Een sneeuwbaleffect in het recht: hoe geboortegeslacht genderidentiteit m/v werd en uitdijt naar een x. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, (2022/ 7-8), 196-203.

B. Oude Breuil, Protecting Whom, Why, and from What? The Dutch Government’s Politics of Abjection of Sex Workers in Times of the COVID-19 PandemicHuman Rights Review24(2), 2023, 217-239. 

L. Sosa. Femicide and intersectionality. In The Routledge International Handbook on Femicide and Feminicide (1st ed., pp. 50-59). (Routledge International Handbooks). Routlegde 2023. 

F. Schuthof, Invisible before the law: The legal position of persons with intellectual disabilities under the Dutch Care and Compulsion Act (Wzd) in light of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)Family and Law2021(2), 1-26. 

R. de Wildt, M. Jonker, L. van Loon-Dikkers & K. Lünnemann, Kinderen missen recht op sociale zekerheid: Het Nederlands voorbehoud op artikel 26 IVRK, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2021.

L. Sosa, M. van den Brink, P. Jacobs & M. Burnside, Written opinion regarding the request for an advisory opinion on ‘Differentiated approaches to persons deprived of liberty’. The case of transgender persons in detentio , 2021.

E. Alofs & W.M. Schrama, Elderly Care and Upwards solidarity. Historical, Sociological and Legal Perspectives , Antwerpen: Intersentia 2020.

S.D. Burri, & F.M. de Kievit, ‘Wie betaalt de rekening van mantelzorg? Over financiële gevolgen bij langdurige mantelzorg en compensatie daarvan binnen het (erf- en successie)recht’, in: W. M. Schrama, & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 149-204).

M. Jonker & S.E. Heeger-Hertter, ‘Zorgbehoevende ouders in slecht weer - een zorg voor de overheid en/of hun kinderen’, in: W.M. Schrama en S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht - de rol van staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 205-250.

M. Jonker, A. Sarti, C.G. Jeppesen-de Boer & K. Lünneman, Omgang tussen grootouders en kleinkinderen: Een sociaalwetenschappelijke en rechtsvergelijkende studie, Den Haag: Boom Juridisch 2020.

M. van den Brink & J. Tigchelaar, Afwegingskader sekseregistratie: Eindrapport, Rijksoverheid 2020.

M. van den Brink e.a., ‘Framing gender identity registration amidst national and international developments: Introduction to ‘Bodies, identities, and gender regimes: Human rights and legal aspects of gender identity registration’, International Journal of Gender, Sexuality and Law 2020/1, afl. 1, p. 1-25. 

Kinderrechten en jeugdbescherming

Kind, schoenen, volwassene, schoenen, bescherming, foto: Daiga Ellaby via Unsplash

J. Huijer, E. Hermans & M. Jonker, Vervangende toestemming voor vaccinatie in Belgie en Nederland. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2023(1), 4-11.

C. Mol, The Child's Right to Participate in Family Law Proceedings. (European Family Law; Vol. 52). Intersentia 2022.

W. Schrama & C. Mol, Een rechtsvergelijkende blik op kinderparticipatie en enkele reflecties. Tijdschrift voor Familierecht, 2022(5-6), 132-137.

C. Mol, Het mensenrechtelijke kader inzake de procespositie van de minderjarige: normen voortvloeiend uit het IVRK, het EVRM en andere Europese bronnen. Tijdschrift voor Familierecht, 2022(5-6), 124-131.

W.M Schrama, M. Freeman, N. Taylor & M. Bruning, International Handbook on Child Participation in Family Law , Antwerpen: Intersentia 2021.

S. Bou-Sfia, De betekenis van identiteitsrechten voor kinderen in het Nederlandse familierecht: Een onderzoek naar de artikelen 8 IVRK en 8 EVRM  (diss. Universiteit Utrecht), 2021.

M. Jonker, J. Tigchelaar, C. Finkenauer, K. Visser, & G. Stevens, ‘Dutch strategies for combating child poverty: a rights-based approach’, in: E. Marrus & P. Laufer-Ukeles (red.), Global reflections on children's rights and the law: 30 years after the convention on the rights of the child , New York: Routledge 2021, p. 251-264. 

J.I. Huijer, 'De waarde van empirisch onderzoek voor het materiele jeugdbeschermingsrecht', FJR 2021/18, afl. 4, p. 72-80.

J.I. Huijer, Leren van het verleden voor het heden. Een dossierstudie naar de rechtvaardiging van jeugdbescherming in de praktijk  (diss. Universiteit Utrecht), 2020.

C.R. Mol, S. Bou-Sfia & J.I. Huijer, 'Mijn wil is wet! De autonomie van minderjarigen in het Nederlandse personen- en familierecht,' in: W. Schrama & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie & individu , Boom Juridisch: 2020, pp. 91-147.

C.R. Mol, ‘Children’s Representation in Family Law Proceedings: A Comparative Evaluation in Light of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child,, International Journal of Children’s Rights, 27(1), 2019.

 

Afstammingsrecht, relatievermogensrecht en alimentatierecht

Familie fotoportret, foto: Charisse Kenion via Unsplash

W. Schrama & J. Tigchelaar, Aims of Family Law Tested Against Dutch Family Law: What’s Love Got to do with It? In J. M. Scherpe, & S. Gilmore (Eds.), Family Matters: Essays in Honour of John Eekelaar (1 ed., pp. 329-347). Intersentia 2022.

W. Schrama & M. Huijzer, Vermogensrechtelijke afwikkeling in verband met de woning na informeel samenleven: wat werkt en wat niet? Een analyse van recente rechtspraak en lessen voor de rechtspraktijk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2022(9), 243-254. [48].

M. Jonker, Vaststelling van kinderalimentatie: door de kinder-, civiele-, of een gespecialiseerde rechter? In J. de Graaf, & G. Ruitenberg (Eds.), 100 jaar kinderrechter (1 ed., pp. 253-260). (Recht en Praktijk – Personen- en familierecht; Vol. PFR8). Wolters Kluwer 2022.

C. Finkenauer & W. Schrama, Het Aanmeldpunt Afstand en adoptie in Nederland: vertrouwen is mensenwerk, 2021.

W.M. Schrama, B. Dijksterhuis & N. Spalter, Commentaar & context Wet herziening partneralimentatie , Den Haag: Boom juridisch 2020. 

W.M. Schrama, J. Tigchelaar en Y. Yildiz, ‘De rol van de staat in het relatierecht’, in: W.M. Schrama & S. Burri (red.), Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van de staat, familie en individu , Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 11-89.

M. Jonker, J. Wijngaard & N. van Foreest, ‘Proportioneel verdelen van draagkracht bij kinderalimentatie in samengestelde gezinnen’, EB 2020/63, afl. 7-8, p. 141-149.

N.D. Spalter, ‘Partneralimentatie’, in: W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Familierecht: een introductie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 367-394.

Internationale families

Kind aan boord van vliegtuig, foto: Octav Cado via Unsplash

B. Böök, S. Burri, A. Timmer & L. Senden, A comparative analysis of gender equality law in Europe 2022. European Commission 2023. 

A. Timmer, L. Senden, B. Böök & S. Burri, A comparative analysis of gender equality law in Europe 2021: The 27 EU Member States, Albania, Iceland, Liechtenstein, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Turkey and the United Kingdom compared. Publications Office of the European Union 2022. 

J. Mink & H. van Eijken, Bescherming van regenboogkoppels door artikel 8 EVRMPFR Updates2023(143). 

J. Mink & H. van Eijken, Buhuceanu e.a. t. Roemenië (EHRM, 20081/19) – Bescherming van regenboogkoppels door art. 8 EVRMEHRC Updates2023(145). 

C. Jeppesen - de Boer & A. Kronborg, Cooperation: The glue that unites the Danish Family Justice System. In M. Maclean, R. Treloar, & B. Dijksterhuis (Eds.), What Is a Family Justice System For?: Onati International Series in Law and Society (1st ed., pp. 17-52). Bloomsbury Publishing 2022.

W.M. Schrama, ‘Empowering Private Autonomy as a Means to Navigate the Patchwork of EU Regulations on Family Law’, in: J. Scherpe & E. Bargelli (red.), The interaction between family law, succession law and private international law, Cambridge: Intersentia 2021, p. 35-58.

H. van Eijken, ‘Connecting the Dots Backwards, What Did Ruiz Zambrano Mean for EU Citizenship and Fundamental Rights in EU Law? , European Journal of Migration and Law 2021/23, afl. 1, p. 48-67.

N.N. Tahir, ‘Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marriage Institution’, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 35, no. 1, 2021.

H. van Eijken, ‘Over ‘loyale’ en afhankelijke familiebanden: Unieburgerschap, Ruiz Zambrano en de betekenis daarvan in de Nederlandse rechtspraak’, in: A. Campo e.a. (red.), Loyale samenwerking binnen de EU, Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 169-181.

H. van Eijken & H.H.C. Kroeze, ‘Beperkingen van het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden in de lidstaten van de EU: Uit het oog, maar niet uit het hart?’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2020, afl. 3-4, p. 106-113.