Internationale families

Kind aan boord van vliegtuig, foto: Octav Cado via Unsplash

Door de globalisering zijn er steeds meer families met internationale aspecten. Denk aan een echtpaar van wie de ene echtgenoot Nederlands is en de andere Pools. Of aan een Nederlands echtpaar met hun kinderen dat zich voor een nieuwe baan vestigt in Zweden. Verschillende vragen doen zich voor: hoe verhouden EU-rechten zich tot het familierecht? Hoe wordt het internationaal privaatrecht beïnvloed door mensenrechten en het recht op vrij verkeer van personen?

Hanneke van Eijken onderzoekt EU-burgerschap in relatie tot sociale rechten, verblijfsrecht en familiebanden. De wisselwerking tussen Europese en nationale normen en rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is daarbij bijzonder interessant. Hanneke van Eijken neemt namens Nederland deel aan de onderhandelingen over het voorstel voor een nieuwe ouderschapsverordening.

Wendy Schrama is betrokken bij een project van de ELI dat de ouderschapsverordening onder de loep neemt. Verder verricht zij veel rechtsvergelijkend onderzoek op het terrein van het familierecht.zoek naar het nationale familierecht en het internationaal privaatrecht voor gehuwde en geregistreerde partners en ongehuwd samenlevenden. 

Brenda Oude Breuil doet als criminoloog onderzoek op het gebied van mensenhandel, prostitutie, en uitbuiting van minderjarigen voor criminele doeleinden waarbij grensoverschrijding een belangrijke factor is. Momenteel bereidt zij onderzoek voor naar de transnationale reproductieve markt.

Christina G. Jeppesen de Boer is gespecialiseerd in rechtsvergelijkend familierecht en doet onderzoek naar nieuwe vormen van administratieve en digitale familieautoriteiten.