Over ons

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) van de Universiteit Utrecht  is de thuisbasis van toonaangevende experts die onderzoek doen naar thema’s op het terrein van families & recht. Ons onderzoek is onafhankelijk en objectief, van hoge wetenschappelijke kwaliteit, en toonaangevend voor families & recht in brede zin. We combineren internationaal, rechtsvergelijkend, Europees en nationaal recht; zodoende kunnen  we een beter beeld geven van de complexe juridische werkelijkheid.

Een deel van ons onderzoek is interdisciplinair en empirisch om beter zicht te krijgen op de interactie tussen recht en gedrag van mensen. Ook de link met de rechtspraktijk is van groot belang, want dat bepaalt hoe het recht in de praktijk wordt toegepast en is daarmee van direct belang voor families en individuen. Tot slot onderscheiden wij ons door kritische reflectie, creatieve oplossingen en grote maatschappelijke impact van ons onderzoek.

Ons onderzoek richt zich op het familie- en het personenrecht, waarbij we specifieke perspectieven hanteren, in het bijzonder mensenrechten, gelijkheid en gender, inclusief LHBTIQ-kwesties. Onderwerpen waaraan we bijzondere aandacht besteden zijn scheidingsrecht, alimentatie, en relatievermogensrecht, afstammingsrecht, kinderrechten, jeugdbeschermingsrecht, geslachtsregistratie, zorg en arbeid, EU-burgerschapsrechten, rechten van ouderen, en internationaal privaatrecht. Wij zetten onze expertise ook in voor opdrachtonderzoek en in-company cursussen.